ТУРЦИЯ/АНТАЛИЯ - СИДЕ - LABRANDA EXCELSIOR SIDE (EX EUPHORIA EXCELSIOR) ****

София - Анталия - София
7 дни
Самолет
Цени и дати на заминаване
Най-добра цена: EUR 358.16 на човек в стая за 2 възрастни, 08 април 2020 г.
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 897.93
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 716.30
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 716.31
2 възрастни EUR 716.32
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 897.94
1 възрастен + 1 дете (200 - 1199) EUR 628.03
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 628.03
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 446.43
1 възрастен EUR 446.43
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 936.97
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,118.57
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,118.59
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,300.16
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 936.97
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,118.60
2 възрастни EUR 936.97
2 възрастни + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,300.17
3 възрастни EUR 1,118.72
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,118.73
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,300.32
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,118.71
3 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,300.33
4 възрастни EUR 1,344.43
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,344.44
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 897.93
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 716.30
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 716.31
2 възрастни EUR 716.32
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 897.94
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 936.97
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,300.16
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 936.97
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,118.57
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,118.60
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 936.97
2 възрастни + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,300.17
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,118.59
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,300.32
3 възрастни EUR 1,118.72
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,118.71
3 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,300.33
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,118.73
4 възрастни EUR 1,344.43
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,344.44
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 918.09
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 736.50
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 918.10
2 възрастни EUR 736.50
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 736.50
1 възрастен + 1 дете (200 - 1199) EUR 643.16
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 461.56
1 възрастен EUR 461.57
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 643.18
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 969.80
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,151.40
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,151.40
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,333.01
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 969.81
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,151.40
2 възрастни EUR 969.80
2 възрастни + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,333
3 възрастни EUR 1,151.49
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,333.10
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,151.49
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,151.49
3 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,333.09
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,379.69
4 възрастни EUR 1,379.69
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,533.81
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,715.40
2 възрастни EUR 1,533.82
2 възрастни + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,897.02
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,533.82
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,715.40
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,897.01
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,715.42
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,715.24
3 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,896.86
3 възрастни EUR 1,715.27
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,896.85
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,715.26
4 възрастни EUR 1,986.96
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,986.92
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,715.40
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,897.01
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,533.81
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,715.40
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,715.42
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,533.82
2 възрастни EUR 1,533.82
2 възрастни + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,897.02
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,715.24
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,715.26
3 възрастни EUR 1,715.27
3 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,896.86
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,896.85
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,986.92
4 възрастни EUR 1,986.96
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,331.74
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,331.74
2 възрастни EUR 1,140.58
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,140.58
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,140.58
1 възрастен + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,140.58
1 възрастен EUR 949.42
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 949.42
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,140.58
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,805.70
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,996.86
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,805.70
2 възрастни EUR 1,614.54
2 възрастни + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,996.86
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,614.54
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,805.70
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,614.54
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,996.70
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,805.54
3 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,996.70
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,805.54
3 възрастни EUR 1,805.54
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,091.52
4 възрастни EUR 2,091.52
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,533.82
2 възрастни EUR 1,533.82
2 възрастни + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,897.02
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,533.81
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,715.40
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,715.40
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,897.01
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,715.42
3 възрастни EUR 1,715.27
3 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,896.86
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,715.24
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,896.85
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,715.26
4 възрастни EUR 1,986.96
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,986.92
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,304.21
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,485.80
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,667.42
2 възрастни EUR 1,304.21
2 възрастни + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,667.41
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,485.81
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,304.21
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,485.81
3 възрастни EUR 1,485.72
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,667.34
3 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,667.33
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,485.73
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,485.73
4 възрастни EUR 1,739.94
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,739.90
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,269.52
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,087.92
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,087.89
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,269.52
2 възрастни EUR 1,087.90
2 възрастни + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,451.12
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,269.51
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,451.13
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,269.44
3 възрастни EUR 1,269.43
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,269.44
3 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,451.04
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,451.05
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,506.66
4 възрастни EUR 1,506.68
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 786.93
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 968.56
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 968.55
2 възрастни EUR 786.94
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 786.96
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 499.41
1 възрастен + 1 дете (200 - 1199) EUR 681.01
1 възрастен EUR 499.41
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 681
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,051.86
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,233.47
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,233.45
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,233.45
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,415.03
2 възрастни EUR 1,051.85
2 възрастни + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,415.05
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,051.85
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,233.39
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,233.37
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,415
3 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,414.97
3 възрастни EUR 1,233.37
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,467.79
4 възрастни EUR 1,467.80
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 786.94
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 786.96
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 786.93
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 968.56
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 968.55
1 възрастен EUR 499.41
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 681
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 499.41
1 възрастен + 1 дете (200 - 1199) EUR 681.01
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,233.45
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,233.45
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,415.03
2 възрастни EUR 1,051.85
2 възрастни + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,415.05
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,051.85
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,051.86
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,233.47
3 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,414.97
3 възрастни EUR 1,233.37
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,233.39
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,233.37
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,415
4 възрастни EUR 1,467.80
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,467.79
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 786.93
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 968.56
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 968.55
2 възрастни EUR 786.94
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 786.96
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 499.41
1 възрастен + 1 дете (200 - 1199) EUR 681.01
1 възрастен EUR 499.41
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 681
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,051.86
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,233.47
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,233.45
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,233.45
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,415.03
2 възрастни EUR 1,051.85
2 възрастни + 2 деца (200 - 1199) EUR 1,415.05
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,051.85
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,233.39
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,233.37
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,415
3 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,414.97
3 възрастни EUR 1,233.37
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,467.79
4 възрастни EUR 1,467.80
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,265.14
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,083.54
2 възрастни EUR 1,083.56
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,083.55
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,265.14
1 възрастен + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,083.56
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1199) EUR 1,083.55
1 възрастен EUR 901.95
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 901.94
Цената включва
 • 7 нощувки на избраната база изхранване в LABRANDA EXCELSIOR SIDE (EX EUPHORIA EXCELSIOR)

 • Летищни такси

 • Двупосочен самолетен билет

 • Багаж – 7 кг. Ръчен и 20 кг. чекиран

 • Трансфер с лицензиран превоз

 • Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро

Цената не включва
 • Разходи от личен характер

 • Допълнителни екскурзии

 • Всякакви услуги по желание на клиента

 • Застраховка отмяна на пътуване – сключва се при подписване на договора на стойност около 2,5 % от общата сума

 • Здравна застраховка за лица от 65 г.до 75г. – 5 евро / 10 лева

 • Здравна застраховка за лица от 75 г.до 80г. – 12 евро / 24 лева

 • Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако има промяна в цените на горивата и Авиокомпанията начисли такава)

Полезна информация
 • 2020-04-08 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-04-15 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-04-22 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-06-17 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-06-24 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-08-26 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-09-02 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-09-09 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-09-23 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-09-30 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-10-07 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-10-14 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-10-21 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-04-15 - Излитане от Летище Анталия 12:00, кацане на Летище София 13:40. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2006

 • 2020-04-22 - Излитане от Летище Анталия 12:00, кацане на Летище София 13:40. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2006

 • 2020-04-29 - Излитане от Летище Анталия 12:00, кацане на Летище София 13:40. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2006

 • 2020-06-24 - Излитане от Летище Анталия 12:00, кацане на Летище София 13:40. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2006

 • 2020-07-01 - Излитане от Летище Анталия 12:00, кацане на Летище София 13:40. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2006

 • 2020-09-02 - Излитане от Летище Анталия 12:00, кацане на Летище София 13:40. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2006

 • 2020-09-09 - Излитане от Летище Анталия 12:00, кацане на Летище София 13:40. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2006

 • 2020-09-16 - Излитане от Летище Анталия 12:00, кацане на Летище София 13:40. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2006

 • 2020-09-30 - Излитане от Летище Анталия 12:00, кацане на Летище София 13:40. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2006

 • 2020-10-07 - Излитане от Летище Анталия 12:00, кацане на Летище София 13:40. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2006

 • 2020-10-14 - Излитане от Летище Анталия 12:00, кацане на Летище София 13:40. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2006

 • 2020-10-21 - Излитане от Летище Анталия 12:00, кацане на Летище София 13:40. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2006

 • 2020-10-28 - Излитане от Летище Анталия 12:00, кацане на Летище София 13:40. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2006

124471 ХОТЕЛА

PLANET TRAVEL CENTER предлага 124471 хотела в 206 държави по цял свят на най-добрите цени!

3467 ПОЧИВКИ

ВИНАГИ актуални оферти за почивки и екскурзии - празнични оферти, екзотични дестинации и още много други!

100+ ПРОМО ОФЕРТИ

НАЙ-ИЗГОДНИТЕ промоционални оферти ще намерите на нашия сайт! Ранни резервации, last-minute оферти и още много СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ!