ТУРЦИЯ/АНТАЛИЯ - СИДЕ - HANE SUN HOTEL *****

София - Анталия - София
14 дни
Самолет
Цени и дати на заминаване
Най-добра цена: EUR 606 на човек в стая за 2 възрастни, 03 май 2020 г.
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,438
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,212
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,438
2 възрастни EUR 1,212
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,664
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,212
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,666
3 възрастни EUR 1,666
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 1,892
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 1,691
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,239
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 1,917
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,465
2 възрастни EUR 1,239
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,691
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,465
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 1,239
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,239
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,465
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,465
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,691
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,239
3 възрастни EUR 1,701
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 1,927
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,701
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,691
1 възрастен EUR 816
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,268
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,465
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,494
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,042
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 816
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,465
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,239
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) EUR 1,042
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,268
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,740
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,966
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,192
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,514
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,740
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,740
2 възрастни EUR 1,514
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 1,966
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,514
3 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,966
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,740
3 възрастни EUR 1,740
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,192
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,966
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,740
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,163
4 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,389
4 възрастни EUR 2,163
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,491
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,265
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,717
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,491
2 възрастни EUR 1,265
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,265
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,735
3 възрастни EUR 1,735
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 1,961
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,517
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,291
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,291
2 възрастни EUR 1,291
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,743
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,517
3 възрастни EUR 1,769
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,769
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 1,995
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,081
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) EUR 1,081
1 възрастен EUR 855
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,517
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 855
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,291
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,533
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,307
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,307
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,743
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,517
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 1,810
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,584
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,584
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,358
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,036
2 възрастни EUR 1,358
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,810
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,652
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,878
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,878
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,104
2 възрастни EUR 1,652
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,104
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,878
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,652
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,330
3 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,104
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,878
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,878
3 възрастни EUR 1,878
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,330
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,104
4 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,539
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,314
4 възрастни EUR 2,314
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,543
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,317
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,317
2 възрастни EUR 1,317
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,769
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,543
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,803
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,029
3 възрастни EUR 1,803
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 1,344
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,344
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,344
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,795
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,570
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,570
3 възрастни EUR 1,837
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,837
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,063
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,573
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,570
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,795
1 възрастен EUR 895
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,347
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,344
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) EUR 1,121
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,347
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 895
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,570
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,121
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,703
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 1,929
2 възрастни EUR 1,478
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,929
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,703
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,478
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,155
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,467
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,015
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,241
2 възрастни EUR 1,789
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,789
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,015
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,789
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,241
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,015
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,241
3 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,241
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,015
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,015
3 възрастни EUR 2,015
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,467
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,464
4 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,690
4 възрастни EUR 2,464
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,402
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,402
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,628
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,628
2 възрастни EUR 1,402
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,854
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,138
3 възрастни EUR 1,913
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,913
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 1,428
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,654
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,428
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,428
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,654
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,880
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,946
3 възрастни EUR 1,946
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,172
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,186
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,656
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) EUR 1,186
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,412
1 възрастен EUR 960
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,412
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,882
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 960
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,656
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,430
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,638
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,800
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,026
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,574
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,252
2 възрастни EUR 1,574
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,026
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,800
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,142
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,594
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,368
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,916
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,142
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,916
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,142
2 възрастни EUR 1,916
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,368
3 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,368
3 възрастни EUR 2,142
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,594
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,142
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,368
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,142
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,612
4 възрастни EUR 2,612
4 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,838
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,746
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,520
2 възрастни EUR 1,520
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,746
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,972
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,520
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,292
3 възрастни EUR 2,066
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,066
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,772
2 възрастни EUR 1,546
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,998
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,546
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,772
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,546
3 възрастни EUR 2,100
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,100
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,326
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,777
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,504
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,730
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,777
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,052
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 2,003
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,551
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) EUR 1,278
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,278
1 възрастен EUR 1,052
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,504
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,936
2 възрастни EUR 1,710
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,162
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,710
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,388
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,936
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,162
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,093
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,545
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,093
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,319
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,319
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,093
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,771
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,319
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,545
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,319
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,545
3 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,545
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,319
3 възрастни EUR 2,319
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,771
4 възрастни EUR 2,818
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,818
4 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 3,044
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,779
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,779
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,553
2 възрастни EUR 1,553
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,005
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,553
3 възрастни EUR 2,110
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,110
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,336
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,806
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,806
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,580
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,032
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,580
2 възрастни EUR 1,580
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,370
3 възрастни EUR 2,144
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,144
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,304
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,812
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,078
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,812
1 възрастен EUR 1,078
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,530
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 2,038
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,586
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,756
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) EUR 1,304
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,530
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 1,749
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,201
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,201
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,975
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,749
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,427
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,975
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,143
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,143
2 възрастни EUR 2,143
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,595
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,369
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,369
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,595
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,369
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,821
3 възрастни EUR 2,369
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,821
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,369
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,369
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,595
3 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,595
4 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 3,103
4 възрастни EUR 2,877
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,877
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,817
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,817
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,591
2 възрастни EUR 1,591
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,043
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,591
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,158
3 възрастни EUR 2,158
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,384
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,617
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,843
2 възрастни EUR 1,617
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,069
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,843
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,617
3 възрастни EUR 2,192
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,418
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,192
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,850
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,332
1 възрастен EUR 1,106
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,558
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,784
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,106
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,850
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 2,076
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) EUR 1,332
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,558
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,624
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,244
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,792
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,470
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,018
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,018
2 възрастни EUR 1,792
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,244
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,651
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,877
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,426
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,200
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,426
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,426
2 възрастни EUR 2,200
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,651
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,200
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,426
3 възрастни EUR 2,426
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,878
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,652
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,426
3 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,652
4 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 3,169
4 възрастни EUR 2,943
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,943
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,095
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,869
2 възрастни EUR 1,643
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,643
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,643
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,869
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,226
3 възрастни EUR 2,226
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,452
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,670
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,896
2 възрастни EUR 1,670
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,121
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,896
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,670
3 възрастни EUR 2,261
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,261
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,487
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,146
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,372
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) EUR 1,372
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,676
1 възрастен EUR 1,146
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,598
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,902
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,824
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,598
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 2,128
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,902
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,304
2 възрастни EUR 1,852
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,304
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,852
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,530
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,078
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,078
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,278
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,504
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,278
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,956
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,504
2 възрастни EUR 2,278
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,730
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,504
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,730
3 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,730
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,730
3 възрастни EUR 2,504
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,956
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,504
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,504
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,035
4 възрастни EUR 3,035
4 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 3,261
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,635
2 възрастни EUR 1,635
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,111
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,873
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,635
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,873
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,459
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,221
3 възрастни EUR 2,221
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,663
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,901
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,663
2 възрастни EUR 1,663
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,138
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,901
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,256
3 възрастни EUR 2,256
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,494
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) EUR 1,373
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,611
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,373
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,907
1 възрастен EUR 1,135
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,611
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,670
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,849
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,135
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,907
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 2,145
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,316
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,079
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,841
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,554
2 възрастни EUR 1,841
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,316
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,079
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,256
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,494
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,494
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,732
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,494
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,256
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,970
2 възрастни EUR 2,256
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,732
3 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,732
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,494
3 възрастни EUR 2,494
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,970
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,732
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,494
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,029
4 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 3,267
4 възрастни EUR 3,029
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,873
2 възрастни EUR 1,635
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,111
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,635
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,635
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,873
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,459
3 възрастни EUR 2,221
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,221
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 1,663
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,138
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,901
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,663
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,663
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,901
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,494
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,256
3 възрастни EUR 2,256
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,670
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,135
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,907
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) EUR 1,373
1 възрастен EUR 1,135
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,611
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,373
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,907
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,849
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,611
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 2,145
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,079
2 възрастни EUR 1,841
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,316
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,841
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,554
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,316
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,079
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,494
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,256
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,970
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,494
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,732
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,256
2 възрастни EUR 2,256
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,732
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,494
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,732
3 възрастни EUR 2,494
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,970
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,494
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,494
3 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,732
4 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 3,267
4 възрастни EUR 3,029
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,029
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,841
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,079
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,604
2 възрастни EUR 1,604
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,604
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,841
3 възрастни EUR 2,180
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,418
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,180
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,631
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,869
2 възрастни EUR 1,631
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,107
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,631
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,869
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,216
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,453
3 възрастни EUR 2,216
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) EUR 1,349
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,587
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,349
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,876
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,638
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,825
1 възрастен EUR 1,111
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,587
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 2,114
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,111
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,876
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,042
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,280
2 възрастни EUR 1,804
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,280
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,042
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,804
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,518
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,209
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,685
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,209
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,447
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,209
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,922
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,447
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,685
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,447
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,447
3 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,685
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,685
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,447
3 възрастни EUR 2,447
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,923
4 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 3,211
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,974
4 възрастни EUR 2,974
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,548
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,786
2 възрастни EUR 1,548
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,024
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,548
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,786
3 възрастни EUR 2,108
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,108
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,346
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 1,576
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,576
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,814
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,052
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,576
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,814
3 възрастни EUR 2,144
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,144
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,382
1 възрастен EUR 1,070
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,546
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 2,059
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,070
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,821
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,583
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,783
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) EUR 1,308
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,546
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,308
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,821
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 1,741
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,217
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,741
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,454
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,979
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,979
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,217
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,126
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,840
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,364
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,364
2 възрастни EUR 2,126
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,602
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,602
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,126
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,364
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,602
3 възрастни EUR 2,364
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,840
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,364
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,364
3 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,602
4 възрастни EUR 2,877
4 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 3,115
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,877
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,525
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,763
2 възрастни EUR 1,525
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,000
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,525
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,763
3 възрастни EUR 2,077
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,077
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,315
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,790
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,552
2 възрастни EUR 1,552
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,028
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,790
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,552
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,113
3 възрастни EUR 2,113
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,351
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,052
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,797
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) EUR 1,290
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,528
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,559
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,290
1 възрастен EUR 1,052
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,528
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,797
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,766
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 2,035
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,952
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,952
2 възрастни EUR 1,714
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,189
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,189
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,714
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,427
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,091
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,566
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,328
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,566
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,091
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,804
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,091
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,328
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,328
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,329
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,329
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,566
3 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,566
3 възрастни EUR 2,329
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,804
4 възрастни EUR 2,836
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,836
4 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 3,074
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,525
2 възрастни EUR 1,525
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,000
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,525
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,763
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,763
3 възрастни EUR 2,077
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,077
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,315
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 1,552
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,028
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,790
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,552
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,552
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,790
3 възрастни EUR 2,113
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,351
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,113
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 2,035
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,766
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,797
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,559
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,290
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) EUR 1,290
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,528
1 възрастен EUR 1,052
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,528
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,052
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,797
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 1,714
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,189
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,189
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,952
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,952
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,714
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,427
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,091
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,804
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,091
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,328
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,328
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,566
2 възрастни EUR 2,091
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,566
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,328
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,566
3 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,566
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,329
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,329
3 възрастни EUR 2,329
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,804
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,836
4 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 3,074
4 възрастни EUR 2,836
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 1,406
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,882
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,644
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,406
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,406
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,644
3 възрастни EUR 1,923
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,161
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,923
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,672
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,434
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,434
2 възрастни EUR 1,434
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,672
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,910
3 възрастни EUR 1,959
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,197
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,959
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,635
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,397
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 921
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,636
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,636
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,397
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,874
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) EUR 1,159
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,159
1 възрастен EUR 921
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,399
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,538
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,251
2 възрастни EUR 1,538
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,013
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,776
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,776
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,013
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,587
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,111
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,349
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,873
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,111
2 възрастни EUR 1,873
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,349
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,111
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,873
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,349
3 възрастни EUR 2,111
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,587
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,111
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,111
3 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,349
4 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,827
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,589
4 възрастни EUR 2,589
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,479
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,241
2 възрастни EUR 1,241
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,716
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,241
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,479
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,708
3 възрастни EUR 1,708
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 1,946
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,506
2 възрастни EUR 1,268
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,744
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,268
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,268
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,506
3 възрастни EUR 1,744
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,744
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 1,982
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 975
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,174
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) EUR 975
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,213
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,649
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,451
1 възрастен EUR 738
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,213
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 738
1 възрастен + 1 дете (2 - 15) + 1 дете (3 - 15) EUR 1,411
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,411
FAMILY ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,291
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,005
2 възрастни EUR 1,291
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,767
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,529
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,529
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 1,767
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 15) EUR 1,807
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,569
2 възрастни EUR 1,569
2 възрастни + 2 деца (2 - 15) EUR 2,044
2 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 1,807
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,044
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,569
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 2 деца (2 - 15) EUR 2,282
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,807
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,807
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 2,045
3 възрастни + 1 дете (2 - 15) EUR 2,045
3 възрастни EUR 1,807
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 15) EUR 2,283
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,807
4 възрастни + 1 дете (2 - 3) EUR 2,481
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,243
4 възрастни EUR 2,243
Цената включва
 • 14 нощувки на избраната база изхранване в HANE SUN HOTEL

 • Летищни такси

 • Двупосочен самолетен билет

 • Багаж – 7 кг. Ръчен и 20 кг. чекиран

 • Трансфер с лицензиран превоз

 • Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро

Цената не включва
 • Разходи от личен характер

 • Допълнителни екскурзии

 • Всякакви услуги по желание на клиента

 • Застраховка отмяна на пътуване – сключва се при подписване на договора на стойност около 2,5 % от общата сума

 • Здравна застраховка за лица от 65 г.до 75г. – 5 евро / 10 лева

 • Здравна застраховка за лица от 75 г.до 80г. – 12 евро / 24 лева

 • Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако има промяна в цените на горивата и Авиокомпанията начисли такава)

Полезна информация
 • 2020-05-03 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-05-10 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-05-17 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-05-24 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-05-31 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-06-07 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-06-14 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-06-21 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-08-30 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-09-06 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-09-13 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-09-20 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-09-27 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-10-04 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-10-11 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-10-18 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-05-17 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-05-24 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-05-31 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-06-07 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-06-14 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-06-21 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-06-28 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-07-05 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-09-13 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-09-20 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-09-27 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-10-04 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-10-11 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-10-18 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-10-25 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 10:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-11-01 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 10:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

124471 ХОТЕЛА

PLANET TRAVEL CENTER предлага 124471 хотела в 206 държави по цял свят на най-добрите цени!

3402 ПОЧИВКИ

ВИНАГИ актуални оферти за почивки и екскурзии - празнични оферти, екзотични дестинации и още много други!

100+ ПРОМО ОФЕРТИ

НАЙ-ИЗГОДНИТЕ промоционални оферти ще намерите на нашия сайт! Ранни резервации, last-minute оферти и още много СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ!