ТУРЦИЯ/АНТАЛИЯ - КЕМЕР - MAGIC SUN HOTEL ****

София - Анталия - София
7 дни
Самолет
Цени и дати на заминаване
Най-добра цена: EUR 302.44 на човек в стая за 2 възрастни, 26 април 2020 г.
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 786.48
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 604.88
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 786.48
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 968.09
2 възрастни EUR 604.88
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 846.93
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,028.51
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 786.48
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,028.53
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 604.89
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 968.08
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,210.12
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,149.70
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 362.86
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 726.06
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 786.48
1 възрастен EUR 362.86
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 544.47
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 786.48
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 544.46
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 726.06
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 544.46
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 726.06
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 544.46
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 786.48
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,039.24
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 855.76
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 861.68
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,222.76
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,041.97
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 857.98
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 626.85
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 874.40
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,055.96
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 808.45
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 990.07
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 626.85
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 990.05
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,171.68
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 626.85
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 808.46
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 808.47
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,056
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,237.57
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 560.95
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 742.54
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 379.35
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 742.54
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 808.47
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 560.95
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 808.47
1 възрастен EUR 379.34
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 560.95
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 808.47
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 560.95
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 742.54
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 889.72
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,250.60
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,067.08
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 885.90
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 883.60
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,069.89
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 604.88
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 604.89
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 786.48
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 604.88
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 786.48
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 846.93
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 968.08
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,028.53
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 786.48
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 968.09
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,028.51
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,149.70
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,210.12
1 възрастен EUR 362.86
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 362.86
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 544.46
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 544.46
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 544.46
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 544.47
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 726.06
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 726.06
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 786.48
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 726.06
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 786.48
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 786.48
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 861.68
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 857.98
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,041.97
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 855.76
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,039.24
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,222.76
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 626.85
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 626.85
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 808.47
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 626.85
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 808.45
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 874.40
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 990.05
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,056
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 808.46
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 990.07
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,055.96
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,171.68
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,237.57
1 възрастен EUR 379.34
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 379.35
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 560.95
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 560.95
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 560.95
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 560.95
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 742.54
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 742.54
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 808.47
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 742.54
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 808.47
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 808.47
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 889.72
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 885.90
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,069.89
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 883.60
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,067.08
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,250.60
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 868.54
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 868.54
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,050.16
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 868.54
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,050.14
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,227.04
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,231.74
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,408.64
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,050.17
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,231.73
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,408.60
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,413.34
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,590.21
1 възрастен EUR 623.78
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 623.77
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 805.39
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 805.39
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 868.54
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 805.38
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 986.97
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 986.97
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 1,113.32
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,050.17
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,176.47
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 1,176.47
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 1,197.04
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 1,191.88
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,375.87
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 1,188.80
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,372.32
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,555.80
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 890.53
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 890.53
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,072.12
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 890.51
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,072.11
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,256.66
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,253.71
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,438.30
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,072.10
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,253.71
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,438.28
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,435.32
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,619.89
1 възрастен EUR 643
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 643
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 824.60
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 824.60
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 890.53
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 824.59
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 1,006.21
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 1,006.21
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 1,138.02
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,072.12
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,203.96
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 1,203.96
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 1,225.08
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 1,219.80
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,403.79
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 1,216.64
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,400.16
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,583.64
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 899.94
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 899.93
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,081.55
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 899.94
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,081.54
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,269.40
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,263.14
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,451
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,081.56
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,263.12
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,451.01
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,444.73
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,632.57
1 възрастен EUR 651.24
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 651.24
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 832.84
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 832.84
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 899.94
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 832.85
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 1,014.44
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 1,014.44
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 1,148.63
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,081.54
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,215.73
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 1,215.73
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 1,236.96
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 1,231.62
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,415.64
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 1,228.42
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,411.94
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,595.46
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 921.91
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 921.92
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,103.51
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 921.91
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,103.51
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,299.07
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,285.11
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,480.67
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,103.49
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,285.10
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,480.65
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,466.71
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,662.26
1 възрастен EUR 670.46
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 670.47
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 852.07
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 852.07
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 921.91
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 852.06
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 1,033.68
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 1,033.68
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 1,173.36
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,103.51
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,243.19
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 1,243.19
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 1,264.97
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 1,259.51
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,443.50
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 1,256.23
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,439.75
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,623.27
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 868.54
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,231.74
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,050.16
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,408.64
2 възрастни EUR 868.54
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,227.04
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,050.14
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,413.34
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,590.21
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 868.54
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,050.17
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,408.60
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,231.73
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 805.39
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 1,113.32
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 868.54
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,050.17
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 805.39
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 986.97
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 623.77
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 986.97
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 1,176.47
1 възрастен EUR 623.78
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 805.38
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,176.47
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 1,191.88
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,375.87
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 1,197.04
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,555.80
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,372.32
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 1,188.80
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,072.12
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,438.30
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,619.89
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 890.51
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,072.10
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 890.53
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,253.71
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,435.32
2 възрастни EUR 890.53
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,256.66
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,438.28
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,072.11
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,253.71
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 890.53
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,072.12
1 възрастен EUR 643
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 824.59
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,203.96
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 824.60
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 1,138.02
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 824.60
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 1,006.21
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 643
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 1,006.21
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 1,203.96
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,403.79
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 1,216.64
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 1,219.80
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 1,225.08
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,583.64
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,400.16
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,105.42
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,296.58
2 възрастни EUR 914.26
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,291.60
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,482.75
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,105.42
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,482.76
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,673.91
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 914.26
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,105.42
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 914.26
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,296.58
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,487.74
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 656.61
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 1,038.93
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 1,238.39
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 847.77
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 1,038.93
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 914.26
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,105.43
1 възрастен EUR 656.61
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 847.77
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,238.39
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 847.77
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 1,171.91
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 1,238.32
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,429.48
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 1,238.32
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,620.64
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,429.48
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 1,238.32
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 937.39
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,322.82
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,513.98
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 937.39
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,319.71
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,510.87
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,128.55
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,319.71
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 937.39
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,128.55
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,128.55
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,513.98
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,705.14
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 868
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 868
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 676.84
1 възрастен EUR 676.84
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 1,059.16
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 937.39
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 1,197.93
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 868
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,267.32
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 1,059.16
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 1,267.32
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,128.55
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 1,267.32
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,649.64
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 1,267.32
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 1,267.32
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,458.48
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,458.48
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 937.39
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,319.71
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,510.87
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,128.55
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,513.98
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,705.14
2 възрастни EUR 937.39
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,322.82
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,513.98
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 937.39
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,128.55
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,128.55
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,319.71
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 868
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 1,197.93
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 937.39
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,128.55
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 868
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 1,059.16
1 възрастен EUR 676.84
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 868
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,267.32
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 676.84
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 1,059.16
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 1,267.32
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 1,267.32
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,458.48
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 1,267.32
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,649.64
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 1,267.32
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,458.48
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 960.52
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,342.84
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,736.38
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,151.68
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,545.21
2 възрастни EUR 960.52
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,354.05
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,545.22
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,534
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 960.52
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,151.68
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,151.68
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,342.84
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 960.52
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,151.66
1 възрастен EUR 697.08
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 888.24
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,296.24
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 888.24
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 1,223.95
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 697.08
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 1,079.40
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 1,296.24
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 888.24
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 1,079.40
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,487.30
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 1,296.14
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 1,296.14
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,487.30
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 1,296.14
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,678.46
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,072.12
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,438.30
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,619.89
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 890.53
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,253.71
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,435.32
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,072.11
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,253.71
2 възрастни EUR 890.53
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,256.66
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,438.28
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 890.51
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,072.10
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 890.53
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,072.12
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 824.60
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 1,138.02
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 643
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 1,006.21
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 1,203.96
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 824.60
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 1,006.21
1 възрастен EUR 643
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 824.59
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,203.96
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,403.79
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 1,219.80
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,400.16
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 1,225.08
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,583.64
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 1,216.64
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,094.08
2 възрастни EUR 912.50
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,286.33
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 912.48
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,094.08
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 912.49
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,275.68
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,094.11
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,467.93
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,275.69
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,649.58
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,467.97
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,457.30
1 възрастен EUR 662.23
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 843.84
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,231.44
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 662.22
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 843.82
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 912.50
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,094.09
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 1,025.43
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 843.82
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 1,162.75
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 1,025.43
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 1,231.44
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 1,244.30
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,431.53
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 1,252.94
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,611.34
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 1,247.54
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,427.82
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 802.64
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 984.24
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 984.23
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,275.68
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,457.31
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 802.64
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,165.84
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,347.46
2 възрастни EUR 802.64
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,094.08
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,275.70
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 984.24
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,165.85
1 възрастен EUR 511.18
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 692.79
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 984.23
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 692.78
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 874.38
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 692.78
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 984.23
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 692.78
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 874.38
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 511.18
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 874.38
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 984.23
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 1,105.51
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,292.41
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 1,113.21
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,472.55
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,289.03
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 1,108.42
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,006.20
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,187.82
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 824.60
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,006.21
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,006.21
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,303.15
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,484.76
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 824.59
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,187.80
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,369.43
2 възрастни EUR 824.60
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,121.55
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,303.15
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 527.64
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 890.85
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 1,006.21
1 възрастен EUR 527.65
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 709.26
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,006.21
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 709.26
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 890.85
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 709.26
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 1,006.21
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 709.26
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 890.85
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,316.87
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 1,133.35
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,320.30
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 1,136.31
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 1,141.23
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,500.39
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 802.64
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,094.08
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,275.70
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 984.24
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,165.85
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 984.23
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 802.64
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 984.24
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 802.64
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,275.68
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,457.31
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,165.84
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,347.46
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 692.78
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 874.38
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 511.18
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 874.38
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 984.23
1 възрастен EUR 511.18
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 692.79
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 984.23
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 692.78
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 874.38
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 692.78
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 984.23
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 1,113.21
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,472.55
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,289.03
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 1,105.51
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,292.41
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 1,108.42
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 824.59
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,187.80
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,369.43
2 възрастни EUR 824.60
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,121.55
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,303.15
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 824.60
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,006.21
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,006.20
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,187.82
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,006.21
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,303.15
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,484.76
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 709.26
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 1,006.21
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 709.26
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 890.85
1 възрастен EUR 527.65
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 709.26
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 1,006.21
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 527.64
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 890.85
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 1,006.21
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 709.26
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 890.85
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 1,136.31
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 1,141.23
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,500.39
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 1,133.35
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,316.87
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,320.30
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 716.32
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 716.31
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 897.94
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,079.54
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 897.93
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,167.79
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,349.42
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 986.19
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,167.81
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 716.30
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 897.93
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,079.54
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,261.10
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 446.43
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 809.65
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 897.94
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 628.03
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 809.65
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 628.03
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 809.65
1 възрастен EUR 446.43
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 628.03
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 897.94
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 628.03
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 897.94
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,180.02
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,183.10
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 1,003.42
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,363.54
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 996.50
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 999.08
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 738.28
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,013.64
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,195.26
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 919.90
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,101.51
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 738.29
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,101.50
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,283.07
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 738.30
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 919.90
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 919.88
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,195.24
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,376.87
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 644.52
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 826.13
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 462.92
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 826.13
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 919.87
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 644.52
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 919.87
1 възрастен EUR 462.92
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 644.51
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 919.87
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 644.52
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 826.13
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 1,031.39
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,391.31
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,207.79
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 1,026.93
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 1,024.27
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,210.92
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 863.38
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,124.62
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,306.23
2 възрастни EUR 681.79
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 943.02
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,124.62
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 681.79
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,044.99
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,226.60
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 681.79
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 863.38
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 863.39
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,044.99
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 602.13
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 602.13
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 783.74
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 783.74
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 602.13
1 възрастен EUR 420.54
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 602.15
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 863.37
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 863.37
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 420.53
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 783.74
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 863.37
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 959.51
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,319.91
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,139.35
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 952.87
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 955.36
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,136.39
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 703.76
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 885.36
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 703.75
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,066.96
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 885.36
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,066.97
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 885.37
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,152.11
2 възрастни EUR 703.76
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 970.51
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,152.10
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,248.58
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,333.71
1 възрастен EUR 437.02
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 618.63
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 885.38
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 618.62
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 885.38
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 618.62
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 800.22
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 437.02
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 800.22
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 885.38
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 618.62
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 800.22
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 980.62
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 983.19
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,167.18
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,164.14
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 987.44
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,347.66
LOWCOST TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 681.79
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 863.38
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 681.79
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,124.62
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,306.23
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 863.38
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 681.79
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 863.39
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,044.99
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,044.99
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,226.60
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 943.02
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,124.62
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 602.13
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 783.74
1 възрастен EUR 420.54
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 602.15
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 863.37
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 420.53
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 783.74
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 863.37
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 602.13
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 863.37
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 602.13
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 783.74
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,139.35
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 952.87
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,136.39
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 955.36
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 959.51
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,319.91
TWIN ROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 885.37
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 703.75
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,066.96
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 703.76
2 възрастни EUR 703.76
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 970.51
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 885.36
2 възрастни + 2 деца (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,248.58
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 885.36
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (200 - 299) EUR 1,066.97
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,152.11
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) + 1 дете (300 - 1299) EUR 1,333.71
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,152.10
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) EUR 618.62
1 възрастен + 2 деца (300 - 699) EUR 885.38
1 възрастен EUR 437.02
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 618.63
1 възрастен + 1 дете (300 - 699) + 1 дете (700 - 1299) EUR 885.38
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 437.02
1 възрастен + 2 деца (200 - 299) EUR 800.22
1 възрастен + 2 деца (700 - 1299) EUR 885.38
1 възрастен + 1 дете (700 - 1299) EUR 618.62
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (700 - 1299) EUR 800.22
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) EUR 618.62
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (300 - 699) EUR 800.22
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) EUR 983.19
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 2 деца (0 - 2) EUR 980.62
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,164.14
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,167.18
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло EUR 987.44
2 възрастни + 1 възрастен на доп. легло + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,347.66
Цената включва
 • 7 нощувки на избраната база изхранване в MAGIC SUN HOTEL

 • Летищни такси

 • Двупосочен самолетен билет

 • Багаж – 7 кг. Ръчен и 20 кг. чекиран

 • Трансфер с лицензиран превоз

 • Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро

Цената не включва
 • Разходи от личен характер

 • Допълнителни екскурзии

 • Всякакви услуги по желание на клиента

 • Застраховка отмяна на пътуване – сключва се при подписване на договора на стойност около 2,5 % от общата сума

 • Здравна застраховка за лица от 65 г.до 75г. – 5 евро / 10 лева

 • Здравна застраховка за лица от 75 г.до 80г. – 12 евро / 24 лева

 • Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако има промяна в цените на горивата и Авиокомпанията начисли такава)

Полезна информация
 • 2020-04-26 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Antalya Airport 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-05-03 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Antalya Airport 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-06-21 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Antalya Airport 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-06-28 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Antalya Airport 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-08-23 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Antalya Airport 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-08-30 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Antalya Airport 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-09-06 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Antalya Airport 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-09-13 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Antalya Airport 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-09-20 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Antalya Airport 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-09-27 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Antalya Airport 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-10-04 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Antalya Airport 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-10-11 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Antalya Airport 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-10-18 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Antalya Airport 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-05-03 - Излитане от Antalya Airport 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-05-10 - Излитане от Antalya Airport 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-06-28 - Излитане от Antalya Airport 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-07-05 - Излитане от Antalya Airport 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-08-30 - Излитане от Antalya Airport 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-09-06 - Излитане от Antalya Airport 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-09-13 - Излитане от Antalya Airport 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-09-20 - Излитане от Antalya Airport 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-09-27 - Излитане от Antalya Airport 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-10-04 - Излитане от Antalya Airport 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-10-11 - Излитане от Antalya Airport 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-10-18 - Излитане от Antalya Airport 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-10-25 - Излитане от Antalya Airport 09:45, кацане на Летище София 10:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

124471 ХОТЕЛА

PLANET TRAVEL CENTER предлага 124471 хотела в 206 държави по цял свят на най-добрите цени!

3463 ПОЧИВКИ

ВИНАГИ актуални оферти за почивки и екскурзии - празнични оферти, екзотични дестинации и още много други!

100+ ПРОМО ОФЕРТИ

НАЙ-ИЗГОДНИТЕ промоционални оферти ще намерите на нашия сайт! Ранни резервации, last-minute оферти и още много СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ!