ТУРЦИЯ/АНТАЛИЯ - КЕМЕР - KIMERA HOTEL *****

София - Анталия - София
14 дни
Самолет
Цени и дати на заминаване
Най-добра цена: EUR 614.72 на човек в стая за 2 възрастни, 12 април 2020 г.
ECONOMY ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,003.49
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,229.43
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,455.37
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,229.44
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,003.49
2 възрастни EUR 1,229.44
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 1,455.37
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,229.43
TWIN ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 1,396.05
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,847.94
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,396.05
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,621.99
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,621.97
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,396.06
1 възрастен + 2 деца (200 - 1299) EUR 1,621.97
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,396.05
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,396.06
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,170.13
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 1,847.94
1 възрастен EUR 1,170.12
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,621.99
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 1,618.23
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,618.22
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,844.16
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,070.07
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,844.13
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,618.23
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,427.32
3 възрастни EUR 2,427.34
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 2,653.26
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,895.91
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,573.73
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,121.85
2 възрастни EUR 1,895.93
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,347.79
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,121.84
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,347.80
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,895.93
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,121.83
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,347.80
3 възрастни EUR 2,121.84
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,573.73
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,121.85
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,121.83
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,347.79
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,340.26
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,566.16
2 възрастни EUR 2,340.24
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,792.10
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,018.04
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,566.18
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,340.24
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,792.11
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,566.19
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,566.16
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 2,566.18
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,792.11
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,243.95
3 възрастни EUR 2,566.18
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,018.04
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,566.19
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,018.07
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,792.10
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,792.12
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,792.11
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,018.07
4 възрастни EUR 2,792.10
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,243.95
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,792.12
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,018.04
ECONOMY ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,043.17
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,269.10
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,269.12
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,495.03
1 възрастен EUR 1,043.17
2 възрастни EUR 1,269.10
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,269.12
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 1,495.03
TWIN ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,685.46
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,685.45
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,459.55
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,459.52
2 възрастни EUR 1,459.53
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,911.39
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,233.60
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 1,911.39
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,459.52
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,459.53
1 възрастен EUR 1,233.59
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,685.45
1 възрастен + 2 деца (200 - 1299) EUR 1,685.46
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,915.58
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,689.63
2 възрастни EUR 1,689.63
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,141.48
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,689.63
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,915.55
3 възрастни EUR 2,534.45
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 2,760.38
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,534.43
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 1,983.20
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,435.06
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,983.22
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,661
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,209.12
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,209.12
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,435.07
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,983.21
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,209.15
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,209.12
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,435.07
3 възрастни EUR 2,209.12
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,661
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,209.15
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,435.06
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,693.12
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,919.05
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,693.11
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,467.21
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,144.97
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,467.21
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,693.12
2 възрастни EUR 2,467.19
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,919.06
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,693.12
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,144.98
3 възрастни EUR 2,693.12
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,144.97
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,919.05
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,370.92
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,919.06
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,919.04
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,693.11
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 2,693.15
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,919.04
4 възрастни EUR 2,919.06
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,370.92
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,144.98
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,144.97
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,919.05
ECONOMY ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,182.02
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,407.96
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,633.90
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,407.96
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,182.01
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,407.96
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 1,633.90
2 възрастни EUR 1,407.96
TWIN ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,907.62
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,681.70
2 възрастни EUR 1,681.68
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,133.57
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,907.61
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,681.68
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,681.70
1 възрастен EUR 1,455.76
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,907.62
1 възрастен + 2 деца (200 - 1299) EUR 1,907.61
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,455.76
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,133.57
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,681.68
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,939.55
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,939.56
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,165.49
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,165.50
2 възрастни EUR 1,939.56
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,391.41
3 възрастни EUR 2,909.34
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 3,135.29
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,909.34
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,288.67
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,288.69
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,514.59
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,514.59
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,514.60
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,740.54
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,288.68
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,740.53
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,966.45
3 възрастни EUR 2,514.59
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,966.45
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,740.54
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,514.59
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,514.60
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,740.53
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,137.46
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,911.52
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,137.43
2 възрастни EUR 2,911.52
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,363.37
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,137.46
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,363.41
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,911.52
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,589.33
3 възрастни EUR 3,137.46
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,589.33
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,363.37
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,363.41
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,137.46
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 3,137.46
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,137.43
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,589.29
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,363.41
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,815.23
4 възрастни EUR 3,363.37
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,815.23
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,589.33
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,363.41
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,363.41
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,589.29
ECONOMY ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,281.20
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,281.19
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,507.14
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,507.14
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,733.08
2 възрастни EUR 1,507.14
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,507.14
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 1,733.08
TWIN ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 1,840.38
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,840.37
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,066.31
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,840.36
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,066.30
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,292.25
1 възрастен EUR 1,614.45
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,614.44
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,840.38
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,840.37
1 възрастен + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,066.31
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,066.30
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,292.25
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,118.08
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,118.08
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,344.02
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,118.08
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,344.02
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,569.93
3 възрастни EUR 3,177.12
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,177.14
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 3,403.05
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,732.81
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,506.85
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,732.79
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,958.74
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,732.78
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,958.76
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,184.68
2 възрастни EUR 2,506.87
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,506.87
3 възрастни EUR 2,732.81
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,732.79
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,958.74
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,732.78
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,958.76
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,184.68
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 3,228.90
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,228.89
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,454.83
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,228.88
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,454.82
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,680.77
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,454.81
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,680.79
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,906.71
3 възрастни EUR 3,454.83
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,454.82
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,680.77
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,454.81
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,680.79
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,906.71
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 3,454.80
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,680.75
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,906.69
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,132.63
4 възрастни EUR 3,680.77
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,680.79
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,906.71
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,680.75
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,906.69
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,132.63
ECONOMY ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,539.07
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,539.07
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,765
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,765.02
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,990.93
2 възрастни EUR 1,765
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,765.02
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 1,990.93
TWIN ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,252.97
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,252.96
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,478.90
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,252.99
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,478.89
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,704.83
1 възрастен EUR 2,027.03
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 2,027.04
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,252.97
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,252.96
1 възрастен + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,478.90
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,478.89
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,704.83
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,685.39
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,685.40
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,911.31
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,685.41
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,911.31
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,137.26
3 възрастни EUR 4,028.09
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,028.10
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 4,254.04
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 3,125.75
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,125.75
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,351.69
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,125.75
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,351.69
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,577.63
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,351.69
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,577.61
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,803.54
3 възрастни EUR 3,351.69
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,351.69
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,577.63
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,351.69
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,577.61
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,803.54
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 4,054.07
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,054.09
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,280
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,054.09
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,279.99
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,505.94
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,280.02
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,505.95
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,731.87
3 възрастни EUR 4,280
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,279.99
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,505.94
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,280.02
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,505.95
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,731.87
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 4,280.03
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,505.92
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,731.86
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,957.80
4 възрастни EUR 4,505.94
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,505.95
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,731.87
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,505.92
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,731.86
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,957.80
ECONOMY ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,784.85
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,784.84
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,010.76
1 възрастен EUR 1,558.90
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,558.91
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,784.85
2 възрастни EUR 1,784.84
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 2,010.76
TWIN ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,284.71
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,510.63
2 възрастни EUR 2,284.71
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,736.56
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,284.71
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,510.66
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,284.71
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 2,058.77
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,736.56
1 възрастен + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,510.63
1 възрастен EUR 2,058.77
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,510.66
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,284.71
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,729.03
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,180.91
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,954.97
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,954.97
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,729.03
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,729.03
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,093.56
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 4,319.46
3 възрастни EUR 4,093.54
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,173.38
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,851.15
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,399.28
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,625.22
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,399.28
2 възрастни EUR 3,173.36
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,625.22
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,173.37
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,399.30
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,625.22
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,399.30
3 възрастни EUR 3,399.28
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,851.15
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,399.28
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,625.22
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,117.55
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,795.34
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,343.49
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,569.41
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,343.49
2 възрастни EUR 4,117.55
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,569.43
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,117.55
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,343.49
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,569.41
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 5,021.26
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,343.49
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,795.38
3 възрастни EUR 4,343.49
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,343.49
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 4,343.49
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,569.43
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,569.43
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,795.34
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,795.38
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,569.43
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,569.41
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,795.34
4 възрастни EUR 4,569.43
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 5,021.26
ECONOMY ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,784.85
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,784.84
1 възрастен EUR 1,558.90
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,558.91
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,010.76
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,784.85
2 възрастни EUR 1,784.84
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 2,010.76
TWIN ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,284.71
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,510.63
2 възрастни EUR 2,284.71
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,736.56
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,284.71
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,510.66
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,284.71
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 2,058.77
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,736.56
1 възрастен + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,510.63
1 възрастен EUR 2,058.77
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,510.66
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,284.71
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,729.03
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,180.91
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,954.97
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,954.97
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,729.03
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,729.03
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,093.56
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 4,319.46
3 възрастни EUR 4,093.54
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,173.38
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,851.15
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,399.28
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,625.22
2 възрастни EUR 3,173.36
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,625.22
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,173.37
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,399.30
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,399.28
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,625.22
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,399.30
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,399.28
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,625.22
3 възрастни EUR 3,399.28
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,851.15
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,117.55
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,795.34
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,343.49
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,569.41
2 възрастни EUR 4,117.55
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,569.43
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,117.55
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,343.49
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,343.49
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,569.41
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 5,021.26
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,343.49
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,795.38
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,343.49
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 4,343.49
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,569.43
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,569.43
3 възрастни EUR 4,343.49
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,795.34
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,795.38
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,569.43
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,569.41
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,795.34
4 възрастни EUR 4,569.43
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 5,021.26
ECONOMY ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,784.84
1 възрастен EUR 1,558.90
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,558.91
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,010.76
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,784.85
2 възрастни EUR 1,784.84
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 2,010.76
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,784.85
TWIN ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,284.71
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,736.56
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,510.63
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,284.71
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,510.66
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,284.71
1 възрастен + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,510.63
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 2,058.77
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,736.56
1 възрастен EUR 2,058.77
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,510.66
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,284.71
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,284.71
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,954.97
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,954.97
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,729.03
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,729.03
2 възрастни EUR 2,729.03
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,180.91
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,093.56
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 4,319.46
3 възрастни EUR 4,093.54
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,399.28
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,625.22
2 възрастни EUR 3,173.36
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,625.22
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,173.37
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,399.30
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,399.28
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,173.38
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,851.15
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,399.30
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,399.28
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,625.22
3 възрастни EUR 3,399.28
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,851.15
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,625.22
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,343.49
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,569.41
2 възрастни EUR 4,117.55
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,569.43
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,117.55
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,343.49
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,343.49
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,117.55
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,795.34
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,343.49
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 4,343.49
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,343.49
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,795.38
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,569.43
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,569.43
3 възрастни EUR 4,343.49
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,795.34
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,569.41
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 5,021.26
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,569.41
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,569.43
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,795.34
4 възрастни EUR 4,569.43
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 5,021.26
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,795.38
ECONOMY ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,116.60
1 възрастен EUR 1,640.95
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,640.95
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,878.78
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,878.78
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 2,116.60
2 възрастни EUR 1,878.78
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,878.78
TWIN ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,404.95
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,880.60
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,642.78
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,404.95
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,642.78
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,404.95
1 възрастен + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,642.78
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,404.95
1 възрастен EUR 2,167.13
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,642.78
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 2,167.13
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,880.60
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,404.95
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,110.49
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,872.67
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,872.67
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,110.49
2 възрастни EUR 2,872.67
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,348.31
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,309
3 възрастни EUR 4,309
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 4,546.82
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,578.20
2 възрастни EUR 3,340.38
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,816.02
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,340.38
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,578.20
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,578.20
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,816.02
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,340.38
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,053.85
3 възрастни EUR 3,578.20
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,053.85
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,578.20
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,816.02
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,578.20
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,816.02
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,572.09
2 възрастни EUR 4,334.27
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,809.91
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,334.27
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,572.09
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,572.09
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,809.91
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,334.27
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 5,047.74
3 възрастни EUR 4,572.09
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,572.09
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,809.91
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 4,572.09
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 5,047.74
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,809.91
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,572.09
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 5,047.74
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,809.91
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 5,285.56
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,809.91
4 възрастни EUR 4,809.91
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 5,285.56
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 5,047.74
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,809.91
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 5,047.74
ECONOMY ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,640.95
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,116.60
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,878.78
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,640.95
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,878.78
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 2,116.60
2 възрастни EUR 1,878.78
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,878.78
TWIN ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,404.95
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,880.60
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,642.78
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,404.95
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,642.78
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,404.95
1 възрастен + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,642.78
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,404.95
1 възрастен EUR 2,167.13
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,642.78
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 2,167.13
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,880.60
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,404.95
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,110.49
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,872.67
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,872.67
2 възрастни EUR 2,872.67
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,110.49
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,348.31
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,309
3 възрастни EUR 4,309
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 4,546.82
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 3,340.38
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,816.02
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,578.20
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,578.20
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,816.02
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,340.38
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,578.20
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,340.38
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,053.85
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,578.20
3 възрастни EUR 3,578.20
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,053.85
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,578.20
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,816.02
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,816.02
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 4,334.27
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,809.91
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,572.09
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,572.09
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,334.27
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,572.09
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,334.27
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,809.91
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 5,047.74
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,572.09
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 4,572.09
3 възрастни EUR 4,572.09
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 5,047.74
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,809.91
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,809.91
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,572.09
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 5,047.74
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,809.91
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 5,285.56
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,809.91
4 възрастни EUR 4,809.91
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 5,285.56
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 5,047.74
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,809.91
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 5,047.74
ECONOMY ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,558.91
1 възрастен EUR 1,558.90
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,010.76
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,784.84
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,784.85
2 възрастни EUR 1,784.84
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 2,010.76
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,784.85
TWIN ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,284.71
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,736.56
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,510.66
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,284.71
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,510.63
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,284.71
1 възрастен + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,510.63
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,284.71
1 възрастен EUR 2,058.77
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,510.66
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 2,058.77
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,736.56
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,284.71
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,954.97
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,729.03
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,729.03
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,954.97
2 възрастни EUR 2,729.03
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,180.91
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,093.56
3 възрастни EUR 4,093.54
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 4,319.46
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 3,173.36
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,625.22
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,399.28
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,173.37
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,399.30
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,399.28
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,625.22
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,173.38
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,851.15
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,399.28
3 възрастни EUR 3,399.28
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,851.15
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,625.22
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,399.30
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,625.22
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 4,117.55
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,569.43
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,343.49
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,117.55
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,343.49
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,343.49
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,569.41
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,117.55
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,795.34
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,343.49
3 възрастни EUR 4,343.49
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,569.43
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 4,343.49
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,795.34
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,569.43
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,343.49
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,795.38
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,569.41
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 5,021.26
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,569.41
4 възрастни EUR 4,569.43
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 5,021.26
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,795.34
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,569.43
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,795.38
ECONOMY ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,281.20
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,733.08
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,507.14
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,507.14
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,281.19
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 1,733.08
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,507.14
2 възрастни EUR 1,507.14
TWIN ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,840.36
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,066.30
2 възрастни EUR 1,840.38
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,292.25
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,066.31
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,840.37
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,840.38
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,840.37
1 възрастен + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,066.31
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,614.44
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,292.25
1 възрастен EUR 1,614.45
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,066.30
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,118.08
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,569.93
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,118.08
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,344.02
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,344.02
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,118.08
3 възрастни EUR 3,177.12
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,177.14
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 3,403.05
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,506.87
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,958.74
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,732.79
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,506.85
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,184.68
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,732.81
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,958.76
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,506.87
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,732.78
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,732.79
3 възрастни EUR 2,732.81
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,184.68
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,958.76
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,732.78
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,958.74
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 3,228.90
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,680.77
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,454.82
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,228.88
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,906.71
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,454.83
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,680.79
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,228.89
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,454.81
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,454.82
3 възрастни EUR 3,454.83
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,680.79
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,132.63
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,906.71
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 3,454.80
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,680.77
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,454.81
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,906.69
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,680.75
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,906.69
4 възрастни EUR 3,680.77
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,132.63
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,680.79
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,680.75
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,906.71
ECONOMY ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,507.14
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,733.08
1 възрастен EUR 1,281.20
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,507.14
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,281.19
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,507.14
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 1,733.08
2 възрастни EUR 1,507.14
TWIN ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,840.36
2 възрастни EUR 1,840.38
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,292.25
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,066.30
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,840.37
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,066.31
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,840.38
1 възрастен + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,066.31
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,840.37
1 възрастен EUR 1,614.45
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,066.30
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,614.44
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,292.25
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,118.08
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,569.93
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,344.02
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,118.08
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,118.08
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,344.02
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,177.14
3 възрастни EUR 3,177.12
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 3,403.05
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,506.85
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,184.68
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,732.79
2 възрастни EUR 2,506.87
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,958.74
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,732.81
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,958.76
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,506.87
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,732.78
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,958.76
3 възрастни EUR 2,732.81
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,184.68
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,732.79
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,732.78
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,958.74
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,228.88
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,906.71
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,454.82
2 възрастни EUR 3,228.90
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,680.77
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,454.83
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,680.79
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,228.89
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,454.81
3 възрастни EUR 3,454.83
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,454.82
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,680.79
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,132.63
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 3,454.80
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,906.71
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,680.77
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,680.75
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,454.81
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,906.69
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,906.69
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,680.79
4 възрастни EUR 3,680.77
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,132.63
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,906.71
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,680.75
ECONOMY ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 1,507.14
1 възрастен EUR 1,281.20
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,733.08
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,281.19
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,507.14
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,507.14
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 1,733.08
2 възрастни EUR 1,507.14
TWIN ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,840.36
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,840.37
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,066.30
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,066.31
2 възрастни EUR 1,840.38
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,292.25
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,840.38
1 възрастен EUR 1,614.45
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,066.30
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,840.37
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,614.44
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,292.25
1 възрастен + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,066.31
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,118.08
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,569.93
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,118.08
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,118.08
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,344.02
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,344.02
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 3,403.05
3 възрастни EUR 3,177.12
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,177.14
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,506.85
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,184.68
2 възрастни EUR 2,506.87
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,958.74
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,732.79
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,506.87
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,732.78
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,732.81
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,958.76
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,958.76
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,732.79
3 възрастни EUR 2,732.81
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,184.68
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,958.74
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,732.78
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,228.88
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,906.71
2 възрастни EUR 3,228.90
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,680.77
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,454.82
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,228.89
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,454.81
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,454.83
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,680.79
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,454.82
3 възрастни EUR 3,454.83
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,680.79
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,132.63
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,680.77
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,680.75
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,906.71
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,454.81
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,906.69
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 3,454.80
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,906.69
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,906.71
4 възрастни EUR 3,680.77
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,132.63
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,680.75
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,680.79
TWIN ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 1,840.38
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,840.37
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,066.31
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,840.36
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,066.30
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,292.25
1 възрастен EUR 1,614.45
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 1,614.44
1 възрастен + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,840.38
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 1,840.37
1 възрастен + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,066.31
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,066.30
1 възрастен + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,292.25
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,118.08
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,118.08
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,344.02
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,118.08
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,344.02
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,569.93
3 възрастни EUR 3,177.12
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,177.14
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 3,403.05
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,506.87
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,506.87
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,732.81
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,506.85
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,732.79
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,958.74
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,732.78
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,958.76
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,184.68
3 възрастни EUR 2,732.81
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,732.79
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,958.74
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,732.78
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,958.76
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,184.68
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 3,228.90
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,228.89
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,454.83
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,228.88
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,454.82
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,680.77
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,454.81
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,680.79
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,906.71
3 възрастни EUR 3,454.83
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,454.82
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,680.77
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,454.81
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,680.79
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,906.71
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 3,454.80
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,680.75
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,906.69
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,132.63
4 възрастни EUR 3,680.77
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,680.79
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,906.71
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,680.75
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,906.69
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,132.63
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,118.08
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,118.08
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,344.02
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,118.08
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,344.02
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,569.93
3 възрастни EUR 3,177.12
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,177.14
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 3,403.05
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,506.87
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,506.87
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,732.81
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,506.85
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,732.79
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 2,958.74
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,732.78
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,958.76
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,184.68
3 възрастни EUR 2,732.81
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,732.79
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,958.74
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,732.78
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,958.76
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,184.68
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 3,228.90
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,228.89
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,454.83
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,228.88
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,454.82
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,680.77
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,454.81
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,680.79
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,906.71
3 възрастни EUR 3,454.83
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,454.82
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,680.77
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,454.81
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,680.79
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,906.71
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 3,454.80
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,680.75
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,906.69
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,132.63
4 възрастни EUR 3,680.77
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,680.79
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,906.71
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,680.75
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,906.69
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,132.63
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,379.92
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,379.93
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,605.84
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,379.94
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,605.84
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,831.78
3 възрастни EUR 3,569.88
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,569.89
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 3,795.83
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,792.50
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,792.51
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,018.42
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,792.52
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,018.42
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,244.37
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,018.45
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,244.38
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,470.30
3 възрастни EUR 3,018.42
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,018.42
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,244.37
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,018.45
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,244.38
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,470.30
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 3,609.76
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,609.75
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,835.69
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,609.74
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,835.68
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,061.62
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,835.66
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,061.63
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,287.56
3 възрастни EUR 3,835.69
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,835.68
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,061.62
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,835.66
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,061.63
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,287.56
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 3,835.66
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,061.60
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,287.55
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,513.49
4 възрастни EUR 4,061.62
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,061.63
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,287.56
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,061.60
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,287.55
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,513.49
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,824.06
2 възрастни EUR 2,598.12
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,049.98
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,598.12
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,598.10
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,824.04
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,897.17
3 възрастни EUR 3,897.18
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 4,123.11
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,030.53
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,256.46
2 възрастни EUR 3,030.54
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,482.41
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,256.47
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,482.39
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,030.52
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,708.31
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,256.46
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,482.41
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,256.46
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,256.46
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,482.39
3 възрастни EUR 3,256.47
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,708.31
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,927.12
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,153.04
2 възрастни EUR 3,927.12
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,378.98
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,153.06
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,379.01
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,927.14
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,604.94
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,153.04
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,378.98
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,153.04
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 4,153.06
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,379.01
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,830.83
3 възрастни EUR 4,153.06
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,604.94
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,379
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,153.04
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,604.95
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 4,379.01
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,604.95
4 възрастни EUR 4,378.98
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,830.83
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,604.94
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 4,379
TWIN ROOM TYPE A | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,518.56
2 възрастни EUR 2,292.65
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,744.51
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,292.63
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,292.65
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,518.57
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,438.96
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) EUR 3,664.90
3 възрастни EUR 3,438.97
SUITE ROOM | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,697.30
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,149.14
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,697.30
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,375.08
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,923.24
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,697.30
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 2,923.23
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 2,923.24
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,149.15
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 2,923.24
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,149.15
3 възрастни EUR 2,923.24
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,375.08
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,149.14
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 2,923.23
FAMILY ROOM 2 BEDROOMS | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 3,482.81
2 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 3,934.67
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,482.79
2 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,160.58
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,708.73
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,482.81
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,708.73
2 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,708.72
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,934.65
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,708.73
3 възрастни + 3 деца (0 - 2) EUR 3,708.75
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,934.65
3 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,386.52
3 възрастни EUR 3,708.72
3 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 3,934.67
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 3,934.69
3 възрастни + 2 деца (200 - 1299) EUR 4,160.58
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,708.73
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,160.58
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 3,934.65
4 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (200 - 299) EUR 4,160.58
4 възрастни + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,160.58
4 възрастни EUR 3,934.67
4 възрастни + 1 дете (200 - 299) + 1 дете (200 - 1299) EUR 4,386.52
4 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 3,934.69
Цената включва
 • 14 нощувки на избраната база изхранване в KIMERA HOTEL

 • Летищни такси

 • Двупосочен самолетен билет

 • Багаж – 7 кг. Ръчен и 20 кг. чекиран

 • Трансфер с лицензиран превоз

 • Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро

Цената не включва
 • Разходи от личен характер

 • Допълнителни екскурзии

 • Всякакви услуги по желание на клиента

 • Застраховка отмяна на пътуване – сключва се при подписване на договора на стойност около 2,5 % от общата сума

 • Здравна застраховка за лица от 65 г.до 75г. – 5 евро / 10 лева

 • Здравна застраховка за лица от 75 г.до 80г. – 12 евро / 24 лева

 • Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако има промяна в цените на горивата и Авиокомпанията начисли такава)

Полезна информация
 • 2020-04-12 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-04-19 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-04-26 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-05-03 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-05-10 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-05-17 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-05-24 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-05-31 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-06-07 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-06-14 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-06-21 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-08-30 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-09-06 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-09-13 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-09-20 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-09-27 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-10-04 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-10-11 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-10-18 - Излитане от Летище София 12:30, кацане на Летище Анталия 14:20. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q702

 • 2020-04-26 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-05-03 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-05-10 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-05-17 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-05-24 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-05-31 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-06-07 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-06-14 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-06-21 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-06-28 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-07-05 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-09-13 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-09-20 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-09-27 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-10-04 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-10-11 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-10-18 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-10-25 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 10:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-11-01 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 10:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

124471 ХОТЕЛА

PLANET TRAVEL CENTER предлага 124471 хотела в 206 държави по цял свят на най-добрите цени!

3462 ПОЧИВКИ

ВИНАГИ актуални оферти за почивки и екскурзии - празнични оферти, екзотични дестинации и още много други!

100+ ПРОМО ОФЕРТИ

НАЙ-ИЗГОДНИТЕ промоционални оферти ще намерите на нашия сайт! Ранни резервации, last-minute оферти и още много СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ!