ТУРЦИЯ/АНТАЛИЯ - АЛАНИЯ - SEALINE HOTEL ***********************************

София - Анталия - София
11 дни
Самолет
Цени и дати на заминаване
Най-добра цена: EUR 439.50 на човек в стая за 2 възрастни, 21 октомври 2020 г.
SUITE 1 BEDROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,634
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,006
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,489
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,861
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,262
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,861
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) EUR 1,780
2 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 1,407
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,035
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,407
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,035
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,634
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,634
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,715
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,489
2 възрастни EUR 1,035
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,262
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,780
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,006
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,861
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,262
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,634
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,715
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,489
2 възрастни EUR 1,035
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,780
3 възрастни EUR 1,466
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,692
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,466
3 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,692
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,065
3 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 1,838
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,466
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,919
SUITE 1 BEDROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,128
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,523
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,355
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,977
2 възрастни EUR 1,128
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,355
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,919
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,808
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,581
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,581
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,977
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,128
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,750
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) EUR 1,919
2 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 1,523
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,750
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,750
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,145
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,977
2 възрастни EUR 1,128
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,919
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,808
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,355
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,581
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,750
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,145
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,591
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,591
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 2,044
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,213
3 възрастни EUR 1,591
3 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 1,986
3 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,817
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,817
SUITE 1 BEDROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,816
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,816
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,644
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,644
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,405
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,816
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) EUR 1,988
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,988
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,882
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,227
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,055
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 2,055
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,166
2 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 1,577
2 възрастни EUR 1,166
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,405
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,166
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,577
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,816
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,644
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,988
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,882
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,227
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 2,055
2 възрастни EUR 1,166
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,405
3 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,885
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,296
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,646
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 2,123
3 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 2,057
3 възрастни EUR 1,646
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,885
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,646
SUITE 1 BEDROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 1,577
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,816
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,816
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,227
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,644
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,644
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,055
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,166
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,816
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) EUR 1,988
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,166
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,577
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,405
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 2,055
2 възрастни EUR 1,166
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,405
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,988
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,882
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,816
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,227
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,405
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,644
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 2,055
2 възрастни EUR 1,166
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,988
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,882
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,646
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 2,123
3 възрастни EUR 1,646
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,885
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,646
3 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,885
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,296
3 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 2,057
SUITE 1 BEDROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,644
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,644
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,577
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,405
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,405
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,988
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,882
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,816
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,816
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,166
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,816
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) EUR 1,988
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 2,055
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,227
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,055
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,166
2 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 1,577
2 възрастни EUR 1,166
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,644
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,988
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,882
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,816
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 2,055
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,227
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,405
2 възрастни EUR 1,166
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,646
3 възрастни EUR 1,646
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,885
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,646
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 2,123
3 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,885
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,296
3 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 2,057
SUITE 1 BEDROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,104
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,499
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,342
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,976
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,581
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,581
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,976
2 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 1,499
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,738
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,738
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,104
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,738
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,133
2 възрастни EUR 1,104
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,342
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,894
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,820
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) EUR 1,894
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,976
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,342
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,581
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,738
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,133
2 възрастни EUR 1,104
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,894
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,820
3 възрастни EUR 1,562
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,800
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,562
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 2,039
3 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,800
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,195
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,562
3 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 1,957
SUITE 1 BEDROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,529
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,529
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,911
2 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 1,434
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,672
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,672
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,055
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,051
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,672
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) EUR 1,816
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,051
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,434
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,290
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,911
2 възрастни EUR 1,051
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,290
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,816
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,767
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,290
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,529
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,672
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,055
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,911
2 възрастни EUR 1,051
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,816
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,767
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,491
3 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,730
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,112
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,968
3 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 1,873
3 възрастни EUR 1,491
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,730
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,491
SUITE 1 BEDROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 1,020
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,259
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,769
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,736
2 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 1,395
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,633
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,633
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,008
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,497
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,497
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,872
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,020
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,633
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) EUR 1,769
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,020
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,395
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,259
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,872
2 възрастни EUR 1,020
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,769
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,736
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,633
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,008
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,259
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,497
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,872
3 възрастни EUR 1,449
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,688
3 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 1,823
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,449
3 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,688
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 2,062
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,449
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,926
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 647
1 възрастен + 1 дете (7 - 13) EUR 1,021
1 възрастен EUR 647
1 възрастен + 1 дете (2 - 7) EUR 885
1 възрастен + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,260
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) EUR 1,395
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,498
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,124
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,634
1 възрастен + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,395
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,498
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,260
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,363
1 възрастен EUR 647
1 възрастен + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,260
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,498
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,124
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,634
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,498
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,260
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,363
SUITE 1 BEDROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 911
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,149
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,604
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,626
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,388
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,388
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,735
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 911
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,496
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) EUR 1,604
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 911
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,258
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,149
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,735
2 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 1,258
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,496
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,496
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,843
2 възрастни EUR 911
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,604
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,626
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,149
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,388
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,735
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,496
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,843
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,301
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,778
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,301
3 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 1,648
3 възрастни EUR 1,301
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,540
3 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,540
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,887
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 568
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,045
1 възрастен + 1 дете (7 - 13) EUR 915
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,153
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,283
1 възрастен EUR 568
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,392
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,500
1 възрастен + 1 дете (2 - 7) EUR 806
1 възрастен + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,153
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) EUR 1,261
1 възрастен + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,261
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,392
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,045
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,153
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,283
1 възрастен EUR 568
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,392
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,500
1 възрастен + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,153
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,392
SUITE 1 BEDROOM | ALL INCLUSIVE
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,457
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) EUR 1,557
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,357
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (2 - 3) EUR 1,357
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,696
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,218
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,118
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,696
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,457
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,457
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,796
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,557
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,595
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 879
2 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 879
2 възрастни EUR 879
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,118
2 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 1,218
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,357
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,696
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,457
2 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,796
2 възрастни + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,557
2 възрастни + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,595
2 възрастни EUR 879
2 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,118
3 възрастни + 1 дете (7 - 13) EUR 1,598
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 1,259
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,736
3 възрастни EUR 1,259
3 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) EUR 1,497
3 възрастни + 1 дете (2 - 7) EUR 1,497
3 възрастни + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,837
3 възрастни + 2 деца (0 - 2) EUR 1,259
1 възрастен EUR 545
1 възрастен + 1 дете (7 - 13) EUR 884
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,123
1 възрастен + 1 дете (2 - 7) EUR 784
1 възрастен + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,123
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) EUR 1,223
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,361
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,261
1 възрастен + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,223
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,361
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 545
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,022
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,462
1 възрастен EUR 545
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,123
1 възрастен + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,123
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,361
1 възрастен + 2 деца (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,261
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) + 1 дете (3 - 7) EUR 1,361
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (2 - 7) EUR 1,022
1 възрастен + 1 дете (2 - 3) + 1 дете (3 - 13) + 1 дете (7 - 13) EUR 1,462
Цената включва
 • 11 нощувки на избраната база изхранване в SEALINE HOTEL

 • Летищни такси

 • Двупосочен самолетен билет

 • Багаж – 7 кг. Ръчен и 20 кг. чекиран

 • Трансфер с лицензиран превоз

 • Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро

Цената не включва
 • Разходи от личен характер

 • Допълнителни екскурзии

 • Всякакви услуги по желание на клиента

 • Застраховка отмяна на пътуване – сключва се при подписване на договора на стойност около 2,5 % от общата сума

 • Здравна застраховка за лица от 65 г.до 75г. – 5 евро / 10 лева

 • Здравна застраховка за лица от 75 г.до 80г. – 12 евро / 24 лева

 • Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако има промяна в цените на горивата и Авиокомпанията начисли такава)

Полезна информация
 • 2020-06-24 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-08-26 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-09-02 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-09-09 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-09-16 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-09-23 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-09-30 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-10-07 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-10-14 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-10-21 - Излитане от Летище София 09:30, кацане на Летище Анталия 11:10. Превозвач: Balkan Holidays Air (BGH). Полет: BGH2005

 • 2020-07-05 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-09-06 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-09-13 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-09-20 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-09-27 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-10-04 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-10-11 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-10-18 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 11:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-10-25 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 10:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

 • 2020-11-01 - Излитане от Летище Анталия 09:45, кацане на Летище София 10:35. Превозвач: Onur Air (8Q). Полет: 8Q701

124471 ХОТЕЛА

PLANET TRAVEL CENTER предлага 124471 хотела в 206 държави по цял свят на най-добрите цени!

3477 ПОЧИВКИ

ВИНАГИ актуални оферти за почивки и екскурзии - празнични оферти, екзотични дестинации и още много други!

100+ ПРОМО ОФЕРТИ

НАЙ-ИЗГОДНИТЕ промоционални оферти ще намерите на нашия сайт! Ранни резервации, last-minute оферти и още много СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ!