МАЛДИВИ/МАЛДИВИ - МАЛДИВИ - YOU & ME BY COCOON MALDIVES *****

София - Малдиви - София
7 дни
Самолет
Цени и дати на заминаване
Най-добра цена: EUR 3,130 на човек в стая за 2 възрастни, 02 май 2023 г.
Manta Villa | HALF BOARD
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 4,735
2 възрастни EUR 7,538
Manta Villa | FULL BOARD
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 5,138
2 възрастни EUR 8,344
Manta Villa | All Inclusive
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 9,148
1 възрастен EUR 5,540
Manta Villa | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 6,345
2 възрастни EUR 10,758
Manta Villa | HALF BOARD
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 4,735
2 възрастни EUR 7,538
Dolphin Villa | HALF BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 10,944
1 възрастен EUR 5,017
2 възрастни EUR 7,538
Aqua Suite | HALF BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 11,509
1 възрастен EUR 5,419
2 възрастни EUR 7,940
Manta Villa | FULL BOARD
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 5,138
2 възрастни EUR 8,344
Dolphin Villa | FULL BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 12,153
1 възрастен EUR 5,419
2 възрастни EUR 8,344
Aqua Suite | FULL BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 12,715
1 възрастен EUR 5,822
2 възрастни EUR 8,746
Manta Villa | All Inclusive
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 9,148
1 възрастен EUR 5,540
Dolphin Villa | All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 13,359
1 възрастен EUR 5,822
2 възрастни EUR 9,148
Dolphin Villa with Pool | HALF BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 12,194
1 възрастен EUR 5,902
2 възрастни EUR 9,189
Aqua Suite with Pool | HALF BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 13,119
1 възрастен EUR 6,546
2 възрастни EUR 9,189
Aqua Suite | All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 13,924
1 възрастен EUR 6,224
2 възрастни EUR 9,550
Dolphin Villa with Pool | FULL BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 13,400
1 възрастен EUR 6,305
2 възрастни EUR 9,993
Aqua Suite with Pool | FULL BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 14,325
1 възрастен EUR 6,949
2 възрастни EUR 9,993
Manta Villa | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 6,345
2 възрастни EUR 10,758
Dolphin Villa | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 15,774
1 възрастен EUR 6,627
2 възрастни EUR 10,758
Dolphin Villa with Pool | All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 14,609
1 възрастен EUR 6,707
2 възрастни EUR 10,799
Aqua Suite with Pool | All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 15,534
1 възрастен EUR 7,351
2 възрастни EUR 10,799
Aqua Suite | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 16,339
1 възрастен EUR 7,029
2 възрастни EUR 11,160
Dolphin Villa with Pool | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 17,024
1 възрастен EUR 7,512
2 възрастни EUR 12,409
Aqua Suite with Pool | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 17,949
1 възрастен EUR 8,156
2 възрастни EUR 12,409
Manta Villa | HALF BOARD
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 4,735
2 възрастни EUR 7,538
Dolphin Villa | HALF BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 10,944
1 възрастен EUR 5,017
2 възрастни EUR 7,538
Aqua Suite | HALF BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 11,509
1 възрастен EUR 5,419
2 възрастни EUR 7,940
Beach Suite with Pool | HALF BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 11,105
1 възрастен EUR 5,138
2 възрастни EUR 7,940
Manta Villa | FULL BOARD
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 5,138
2 възрастни EUR 8,344
Dolphin Villa | FULL BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 12,153
1 възрастен EUR 5,419
2 възрастни EUR 8,344
Aqua Suite | FULL BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 12,715
1 възрастен EUR 5,822
2 възрастни EUR 8,746
Beach Suite with Pool | FULL BOARD
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 5,540
2 възрастни EUR 8,746
3 възрастни EUR 12,314
Manta Villa | All Inclusive
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 9,148
1 възрастен EUR 5,540
Dolphin Villa | All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 13,359
1 възрастен EUR 5,822
2 възрастни EUR 9,148
Aqua Suite | All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 13,924
1 възрастен EUR 6,224
2 възрастни EUR 9,550
Beach Suite with Pool | All Inclusive
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 5,943
2 възрастни EUR 9,550
3 възрастни EUR 13,520
Manta Villa | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 6,345
2 възрастни EUR 10,758
Dolphin Villa | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 15,774
1 възрастен EUR 6,627
2 възрастни EUR 10,758
Aqua Suite | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 16,339
1 възрастен EUR 7,029
2 възрастни EUR 11,160
Beach Suite with Pool | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 15,935
1 възрастен EUR 6,748
2 възрастни EUR 11,160
Manta Villa | HALF BOARD
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 3,854
2 възрастни EUR 6,260
Dolphin Villa | HALF BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 9,671
1 възрастен EUR 4,136
2 възрастни EUR 6,260
Aqua Suite | HALF BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 10,315
1 възрастен EUR 4,579
2 възрастни EUR 6,662
Beach Suite with Pool | HALF BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 9,911
1 възрастен EUR 4,297
2 възрастни EUR 6,662
Manta Villa | FULL BOARD
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 4,257
2 възрастни EUR 7,064
Dolphin Villa | FULL BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 10,877
1 възрастен EUR 4,538
2 възрастни EUR 7,064
Aqua Suite | FULL BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 11,521
1 възрастен EUR 4,981
2 възрастни EUR 7,466
Beach Suite with Pool | FULL BOARD
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 4,699
2 възрастни EUR 7,466
3 възрастни EUR 11,120
Manta Villa | All Inclusive
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 7,870
1 възрастен EUR 4,659
Dolphin Villa | All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 12,086
1 възрастен EUR 4,941
2 възрастни EUR 7,870
Dolphin Villa with Pool | HALF BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 10,918
1 възрастен EUR 5,021
2 възрастни EUR 7,909
Aqua Suite with Pool | HALF BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 11,925
1 възрастен EUR 5,706
2 възрастни EUR 7,909
Aqua Suite | All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 12,730
1 възрастен EUR 5,384
2 възрастни EUR 8,272
Beach Suite with Pool | All Inclusive
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 5,102
2 възрастни EUR 8,272
3 възрастни EUR 12,326
Dolphin Villa with Pool | FULL BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 12,127
1 възрастен EUR 5,424
2 възрастни EUR 8,715
Aqua Suite with Pool | FULL BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 13,131
1 възрастен EUR 6,108
2 възрастни EUR 8,715
Manta Villa | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 5,464
2 възрастни EUR 9,480
Dolphin Villa | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 14,501
1 възрастен EUR 5,746
2 възрастни EUR 9,480
Dolphin Villa with Pool | All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 13,333
1 възрастен EUR 5,826
2 възрастни EUR 9,519
Aqua Suite with Pool | All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 14,340
1 възрастен EUR 6,511
2 възрастни EUR 9,519
Aqua Suite | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 15,145
1 възрастен EUR 6,189
2 възрастни EUR 9,882
Beach Suite with Pool | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 14,741
1 възрастен EUR 5,907
2 възрастни EUR 9,882
Dolphin Villa with Pool | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 15,748
1 възрастен EUR 6,631
2 възрастни EUR 11,129
Aqua Suite with Pool | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 16,755
1 възрастен EUR 7,316
2 възрастни EUR 11,129
Manta Villa | HALF BOARD
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 4,940
2 възрастни EUR 7,948
Dolphin Villa | HALF BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 11,559
1 възрастен EUR 5,221
2 възрастни EUR 7,948
Aqua Suite | HALF BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 12,121
1 възрастен EUR 5,624
2 възрастни EUR 8,350
Beach Suite with Pool | HALF BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 11,720
1 възрастен EUR 5,342
2 възрастни EUR 8,350
Manta Villa | FULL BOARD
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 5,342
2 възрастни EUR 8,752
Dolphin Villa | FULL BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 12,765
1 възрастен EUR 5,624
2 възрастни EUR 8,752
Aqua Suite | FULL BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 13,330
1 възрастен EUR 6,026
2 възрастни EUR 9,154
Beach Suite with Pool | FULL BOARD
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 5,745
2 възрастни EUR 9,154
3 възрастни EUR 12,926
Manta Villa | All Inclusive
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 9,558
1 възрастен EUR 5,745
Dolphin Villa | All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 13,974
1 възрастен EUR 6,026
2 възрастни EUR 9,558
Dolphin Villa with Pool | HALF BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 12,806
1 възрастен EUR 6,107
2 възрастни EUR 9,597
Aqua Suite with Pool | HALF BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 13,731
1 възрастен EUR 6,751
2 възрастни EUR 9,597
Aqua Suite | All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 14,536
1 възрастен EUR 6,429
2 възрастни EUR 9,960
Beach Suite with Pool | All Inclusive
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 6,147
2 възрастни EUR 9,960
3 възрастни EUR 14,135
Dolphin Villa with Pool | FULL BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 14,015
1 възрастен EUR 6,509
2 възрастни EUR 10,403
Aqua Suite with Pool | FULL BOARD
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 14,940
1 възрастен EUR 7,153
2 възрастни EUR 10,403
Manta Villa | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 6,550
2 възрастни EUR 11,168
Dolphin Villa | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 16,389
1 възрастен EUR 6,831
2 възрастни EUR 11,168
Dolphin Villa with Pool | All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 15,221
1 възрастен EUR 6,912
2 възрастни EUR 11,207
Aqua Suite with Pool | All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 16,146
1 възрастен EUR 7,556
2 възрастни EUR 11,207
You & Me Suite | HALF BOARD
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 7,314
3 възрастни EUR 14,536
2 възрастни EUR 11,328
Aqua Suite | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 16,951
1 възрастен EUR 7,234
2 възрастни EUR 11,570
Beach Suite with Pool | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 16,550
1 възрастен EUR 6,952
2 възрастни EUR 11,570
You & Me Suite | FULL BOARD
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 7,717
3 възрастни EUR 15,745
2 възрастни EUR 12,134
Dolphin Villa with Pool | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 17,636
1 възрастен EUR 7,717
2 възрастни EUR 12,817
Aqua Suite with Pool | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 18,561
1 възрастен EUR 8,361
2 възрастни EUR 12,817
You & Me Suite | All Inclusive
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 8,119
3 възрастни EUR 16,951
2 възрастни EUR 12,938
You & Me Suite | Extreme All Inclusive
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 8,924
3 възрастни EUR 19,366
2 възрастни EUR 14,548
Цената включва
 • 7 нощувки на избраната база изхранване в YOU & ME BY COCOON MALDIVES

 • Летищни такси

 • Двупосочен самолетен билет

 • Багаж – 7 кг. Ръчен и 20 кг. чекиран

 • Трансфер с лицензиран превоз

 • Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро

Цената не включва
 • Разходи от личен характер

 • Допълнителни екскурзии

 • Всякакви услуги по желание на клиента

 • Застраховка отмяна на пътуване – сключва се при подписване на договора на стойност около 2,5 % от общата сума

 • Здравна застраховка за лица от 65 г.до 75г. – 5 евро / 10 лева

 • Здравна застраховка за лица от 75 г.до 80г. – 12 евро / 24 лева

 • Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако има промяна в цените на горивата и Авиокомпанията начисли такава)

Полезна информация
 • 2023-04-04 - Излитане от Летище София 21:10, кацане на Летище Малдиви 14:30. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK1030

 • 2023-04-13 - Излитане от Летище София 21:15, кацане на Летище Малдиви 12:00. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK1030

 • 2023-04-23 - Излитане от Летище София 21:15, кацане на Летище Малдиви 12:00. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK1030

 • 2023-05-02 - Излитане от Летище София 21:15, кацане на Летище Малдиви 12:00. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK1030

 • 2023-11-28 - Излитане от Летище София 21:30, кацане на Летище Малдиви 12:15. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK1030

 • 2023-04-12 - Излитане от Летище Малдиви 22:50, кацане на Летище София 08:35. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK731

 • 2023-04-21 - Излитане от Летище Малдиви 22:50, кацане на Летище София 08:40. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK731

 • 2023-05-01 - Излитане от Летище Малдиви 22:50, кацане на Летище София 08:40. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK731

 • 2023-05-10 - Излитане от Летище Малдиви 22:50, кацане на Летище София 08:40. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK731

 • 2023-12-06 - Излитане от Летище Малдиви 12:15, кацане на Летище София 20:40. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK731

141906 ХОТЕЛА

PLANET TRAVEL CENTER предлага 141906 хотела в 208 държави по цял свят на най-добрите цени!

2465 ПОЧИВКИ

ВИНАГИ актуални оферти за почивки и екскурзии - празнични оферти, екзотични дестинации и още много други!

100+ ПРОМО ОФЕРТИ

НАЙ-ИЗГОДНИТЕ промоционални оферти ще намерите на нашия сайт! Ранни резервации, last-minute оферти и още много СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ!