МАЛДИВИ/МАЛДИВИ - МАЛДИВИ - KANDOLHU ISLAND *****

София - Малдиви - София
7 дни
Самолет
Цени и дати на заминаване
Най-добра цена: EUR 3,357.50 на човек в стая за 2 възрастни, 02 май 2023 г.
Beach Villa | Breakfast
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 8,978
1 възрастен EUR 7,616
Pool Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 9,313
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 9,466
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 10,648
2 възрастни EUR 10,676
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 10,827
Beach Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 11,152
1 възрастен EUR 8,703
Duplex Pool Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 10,503
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 10,655
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 11,839
2 възрастни EUR 11,865
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 12,018
Ocean Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 10,900
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 11,052
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 12,235
2 възрастни EUR 12,262
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 12,414
Beach Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 12,408
1 възрастен EUR 9,330
Pool Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 10,400
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 10,553
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 12,278
2 възрастни EUR 12,848
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 13,002
Duplex Pool Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 11,590
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 11,742
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 13,469
2 възрастни EUR 14,039
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 14,190
Pool Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 11,028
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 11,181
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 13,220
2 възрастни EUR 14,104
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 14,256
Ocean Pool Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 12,741
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 12,893
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 14,085
2 възрастни EUR 14,111
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 14,264
Ocean Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 11,987
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 12,139
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 13,865
2 възрастни EUR 14,436
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 14,589
Duplex Pool Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 12,218
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 12,370
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 14,411
2 възрастни EUR 15,295
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 15,447
Ocean Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 12,615
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 12,767
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 14,807
2 възрастни EUR 15,692
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 15,843
Ocean Pool Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 13,828
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 13,980
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 15,715
2 възрастни EUR 16,283
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 16,436
Ocean Pool Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 14,456
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 14,608
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 16,656
2 възрастни EUR 17,539
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 17,693
Beach Villa | Breakfast
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 8,978
1 възрастен EUR 7,616
Pool Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 9,313
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 9,466
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 10,648
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 12,900
2 възрастни EUR 10,676
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 10,827
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 13,079
3 възрастни EUR 13,530
Beach Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 11,152
1 възрастен EUR 8,703
Duplex Pool Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 10,503
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 10,655
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 11,839
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 14,091
2 възрастни EUR 11,865
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 12,018
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 14,270
3 възрастни EUR 14,718
Ocean Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 10,900
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 11,052
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 12,235
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 14,488
2 възрастни EUR 12,262
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 12,414
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 14,667
3 възрастни EUR 15,117
Beach Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 12,408
1 възрастен EUR 9,330
Pool Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 10,400
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 10,553
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 12,278
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 15,074
2 възрастни EUR 12,848
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 13,002
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 15,793
3 възрастни EUR 16,788
Duplex Pool Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 11,590
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 11,742
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 13,469
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 16,265
2 възрастни EUR 14,039
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 14,190
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 16,985
3 възрастни EUR 17,979
Pool Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 11,028
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 11,181
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 13,220
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 16,330
2 възрастни EUR 14,104
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 14,256
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 17,366
3 възрастни EUR 18,672
Ocean Pool Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 12,741
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 12,893
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 14,085
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 16,335
2 възрастни EUR 14,111
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 14,264
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 16,514
3 възрастни EUR 16,964
Ocean Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 11,987
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 12,139
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 13,865
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 16,662
2 възрастни EUR 14,436
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 14,589
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 17,382
3 възрастни EUR 18,375
Duplex Pool Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 12,218
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 12,370
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 14,411
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 17,521
2 възрастни EUR 15,295
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 15,447
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 18,558
3 възрастни EUR 19,863
Ocean Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 12,615
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 12,767
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 14,807
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 17,918
2 възрастни EUR 15,692
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 15,843
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 18,951
3 възрастни EUR 20,259
Ocean Pool Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 13,828
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 13,980
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 15,715
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 18,508
2 възрастни EUR 16,283
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 16,436
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 19,228
3 възрастни EUR 20,225
Ocean Pool Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 14,456
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 14,608
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 16,656
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 19,764
2 възрастни EUR 17,539
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 17,693
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 20,801
3 възрастни EUR 22,109
Beach Villa | Breakfast
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 8,978
1 възрастен EUR 7,616
Pool Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 9,313
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 9,466
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 10,648
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 12,900
2 възрастни EUR 10,676
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 10,827
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 13,079
3 възрастни EUR 13,530
Beach Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 11,152
1 възрастен EUR 8,703
Duplex Pool Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 10,503
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 10,655
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 11,839
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 14,091
2 възрастни EUR 11,865
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 12,018
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 14,270
3 възрастни EUR 14,718
Ocean Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 10,900
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 11,052
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 12,235
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 14,488
2 възрастни EUR 12,262
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 12,414
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 14,667
3 възрастни EUR 15,117
Beach Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 12,408
1 възрастен EUR 9,330
Pool Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 10,400
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 10,553
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 12,278
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 15,074
2 възрастни EUR 12,848
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 13,002
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 15,793
3 възрастни EUR 16,788
Duplex Pool Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 11,590
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 11,742
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 13,469
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 16,265
2 възрастни EUR 14,039
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 14,190
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 16,985
3 възрастни EUR 17,979
Pool Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 11,028
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 11,181
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 13,220
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 16,330
2 възрастни EUR 14,104
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 14,256
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 17,366
3 възрастни EUR 18,672
Ocean Pool Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 12,741
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 12,893
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 14,085
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 16,335
2 възрастни EUR 14,111
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 14,264
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 16,514
3 възрастни EUR 16,964
Ocean Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 11,987
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 12,139
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 13,865
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 16,662
2 възрастни EUR 14,436
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 14,589
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 17,382
3 възрастни EUR 18,375
Duplex Pool Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 12,218
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 12,370
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 14,411
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 17,521
2 възрастни EUR 15,295
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 15,447
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 18,558
3 възрастни EUR 19,863
Ocean Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 12,615
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 12,767
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 14,807
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 17,918
2 възрастни EUR 15,692
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 15,843
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 18,951
3 възрастни EUR 20,259
Ocean Pool Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 13,828
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 13,980
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 15,715
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 18,508
2 възрастни EUR 16,283
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 16,436
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 19,228
3 възрастни EUR 20,225
Ocean Pool Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 14,456
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 14,608
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 16,656
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 19,764
2 възрастни EUR 17,539
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 17,693
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 20,801
3 възрастни EUR 22,109
Beach Villa | Breakfast
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 6,715
1 възрастен EUR 5,349
Pool Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 6,286
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 6,438
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 7,633
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 9,890
2 възрастни EUR 7,660
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 7,812
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 10,069
3 възрастни EUR 10,519
Duplex Pool Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 6,738
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 6,891
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 8,085
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 10,343
2 възрастни EUR 8,111
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 8,265
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 10,518
3 възрастни EUR 10,969
Ocean Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 7,052
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 7,204
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 8,401
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 10,656
2 възрастни EUR 8,426
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 8,577
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 10,836
3 възрастни EUR 11,285
Beach Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 8,889
1 възрастен EUR 6,436
Ocean Pool Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 8,271
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 8,424
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 9,619
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 11,875
2 възрастни EUR 9,644
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 9,796
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 12,051
3 възрастни EUR 12,503
Pool Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 7,373
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 7,525
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 9,263
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 12,064
2 възрастни EUR 9,834
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 9,987
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 12,784
3 възрастни EUR 13,777
Beach Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 10,145
1 възрастен EUR 7,064
Duplex Pool Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 7,825
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 7,978
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 9,716
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 12,517
2 възрастни EUR 10,285
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 10,437
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 13,236
3 възрастни EUR 14,230
Ocean Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 8,139
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 8,291
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 10,032
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 12,830
2 възрастни EUR 10,600
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 10,752
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 13,550
3 възрастни EUR 14,546
Pool Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 8,001
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 8,153
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 10,205
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 13,320
2 възрастни EUR 11,090
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 11,241
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 14,356
3 възрастни EUR 15,661
Duplex Pool Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 8,453
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 8,606
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 10,658
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 13,768
2 възрастни EUR 11,541
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 11,694
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 14,805
3 възрастни EUR 16,114
Ocean Pool Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 9,358
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 9,511
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 11,247
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 14,049
2 възрастни EUR 11,818
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 11,971
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 14,769
3 възрастни EUR 15,764
Ocean Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 8,767
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 8,919
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 10,970
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 14,086
2 възрастни EUR 11,856
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 12,009
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 15,123
3 възрастни EUR 16,430
Ocean Pool Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 9,986
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 10,139
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 12,189
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 15,301
2 възрастни EUR 13,074
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 13,225
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 16,338
3 възрастни EUR 17,648
Beach Villa | Breakfast
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 8,523
1 възрастен EUR 6,957
Pool Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 8,305
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 8,365
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 9,752
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 12,274
2 възрастни EUR 9,871
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 9,931
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 12,449
3 възрастни EUR 13,016
Duplex Pool Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 9,116
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 9,177
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 10,566
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 13,083
2 възрастни EUR 10,683
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 10,745
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 13,262
3 възрастни EUR 13,830
Beach Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 10,697
1 възрастен EUR 8,044
Ocean Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 9,594
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 9,654
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 11,044
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 13,563
2 възрастни EUR 11,160
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 11,220
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 13,738
3 възрастни EUR 14,306
Beach Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 11,953
1 възрастен EUR 8,672
Pool Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 9,391
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 9,452
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 11,382
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 14,444
2 възрастни EUR 12,045
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 12,106
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 15,167
3 възрастни EUR 16,277
Duplex Pool Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 10,203
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 10,264
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 12,196
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 15,257
2 възрастни EUR 12,857
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 12,917
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 15,977
3 възрастни EUR 17,088
Ocean Pool Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 11,341
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 11,401
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 12,797
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 15,315
2 възрастни EUR 12,915
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 12,976
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 15,495
3 възрастни EUR 16,061
Pool Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 10,019
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 10,080
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 12,324
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 15,699
2 възрастни EUR 13,301
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 13,360
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 16,736
3 възрастни EUR 18,161
Ocean Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 10,681
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 10,741
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 12,672
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 15,737
2 възрастни EUR 13,334
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 13,395
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 16,457
3 възрастни EUR 17,567
Duplex Pool Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 10,831
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 10,892
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 13,138
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 16,513
2 възрастни EUR 14,113
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 14,174
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 17,550
3 възрастни EUR 18,972
Ocean Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 11,309
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 11,369
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 13,614
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 16,989
2 възрастни EUR 14,590
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 14,649
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 18,025
3 възрастни EUR 19,451
Ocean Pool Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 12,427
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 12,488
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 14,428
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 17,490
2 възрастни EUR 15,087
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 15,148
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 18,209
3 възрастни EUR 19,319
Ocean Pool Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 13,055
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 13,116
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 15,369
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 18,745
2 възрастни EUR 16,343
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 16,405
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 19,778
3 възрастни EUR 21,203
Beach Villa | Breakfast
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 11,774
1 възрастен EUR 10,009
Beach Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 13,948
1 възрастен EUR 11,096
Pool Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 12,311
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 12,371
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 13,957
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 16,794
2 възрастни EUR 14,076
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 14,137
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 16,973
3 възрастни EUR 17,589
Beach Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 15,204
1 възрастен EUR 11,724
Duplex Pool Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 14,283
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 14,344
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 15,924
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 18,757
2 възрастни EUR 16,042
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 16,100
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 18,937
3 възрастни EUR 19,555
Pool Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 13,398
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 13,458
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 15,588
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 18,968
2 възрастни EUR 16,250
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 16,312
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 19,687
3 възрастни EUR 20,850
Ocean Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 14,718
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 14,778
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 16,359
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 19,191
2 възрастни EUR 16,476
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 16,535
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 19,371
3 възрастни EUR 19,987
Pool Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 14,026
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 14,086
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 16,530
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 20,223
2 възрастни EUR 17,506
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 17,566
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 21,260
3 възрастни EUR 22,734
Duplex Pool Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 15,370
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 15,431
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 17,554
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 20,931
2 възрастни EUR 18,214
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 18,275
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 21,655
3 възрастни EUR 22,813
Ocean Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 15,805
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 15,865
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 17,986
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 21,365
2 възрастни EUR 18,650
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 18,710
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 22,089
3 възрастни EUR 23,248
Ocean Pool Villa | Breakfast
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 16,948
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 17,009
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 18,596
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 21,430
2 възрастни EUR 18,714
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 18,775
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 21,609
3 възрастни EUR 22,227
Duplex Pool Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 15,998
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 16,059
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 18,496
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 22,187
2 възрастни EUR 19,470
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 19,532
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 23,224
3 възрастни EUR 24,697
Ocean Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 16,433
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 16,493
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 18,928
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 22,622
2 възрастни EUR 19,906
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 19,964
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 23,658
3 възрастни EUR 25,132
Ocean Pool Villa | A La Carte Dining
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 18,035
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 18,096
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 20,225
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 23,604
2 възрастни EUR 20,888
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 20,947
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 24,327
3 възрастни EUR 25,488
Ocean Pool Villa | Ultimate Inclusions
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 18,663
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) EUR 18,722
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 21,167
1 възрастен + 1 дете (0 - 2) + 2 деца (6 - 12) EUR 24,859
2 възрастни EUR 22,144
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) EUR 22,204
2 възрастни + 1 дете (0 - 2) + 1 дете (6 - 12) EUR 25,896
3 възрастни EUR 27,369
Цената включва
 • 7 нощувки на избраната база изхранване в KANDOLHU ISLAND

 • Летищни такси

 • Двупосочен самолетен билет

 • Багаж – 7 кг. Ръчен и 20 кг. чекиран

 • Трансфер с лицензиран превоз

 • Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро

Цената не включва
 • Разходи от личен характер

 • Допълнителни екскурзии

 • Всякакви услуги по желание на клиента

 • Застраховка отмяна на пътуване – сключва се при подписване на договора на стойност около 2,5 % от общата сума

 • Здравна застраховка за лица от 65 г.до 75г. – 5 евро / 10 лева

 • Здравна застраховка за лица от 75 г.до 80г. – 12 евро / 24 лева

 • Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако има промяна в цените на горивата и Авиокомпанията начисли такава)

Полезна информация
 • 2023-04-04 - Излитане от Летище София 21:10, кацане на Летище Малдиви 14:30. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK1030

 • 2023-04-13 - Излитане от Летище София 21:15, кацане на Летище Малдиви 12:00. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK1030

 • 2023-04-23 - Излитане от Летище София 21:15, кацане на Летище Малдиви 12:00. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK1030

 • 2023-05-02 - Излитане от Летище София 21:15, кацане на Летище Малдиви 12:00. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK1030

 • 2023-11-28 - Излитане от Летище София 21:30, кацане на Летище Малдиви 12:15. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK1030

 • 2023-12-26 - Излитане от Летище София 21:30, кацане на Летище Малдиви 12:15. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK1030

 • 2023-04-12 - Излитане от Летище Малдиви 22:50, кацане на Летище София 08:35. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK731

 • 2023-04-21 - Излитане от Летище Малдиви 22:50, кацане на Летище София 08:40. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK731

 • 2023-05-01 - Излитане от Летище Малдиви 22:50, кацане на Летище София 08:40. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK731

 • 2023-05-10 - Излитане от Летище Малдиви 22:50, кацане на Летище София 08:40. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK731

 • 2023-12-06 - Излитане от Летище Малдиви 12:15, кацане на Летище София 20:40. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK731

 • 2024-01-03 - Излитане от Летище Малдиви 12:15, кацане на Летище София 20:40. Превозвач: Turkish Airlines (TK). Полет: TK731

141906 ХОТЕЛА

PLANET TRAVEL CENTER предлага 141906 хотела в 208 държави по цял свят на най-добрите цени!

2465 ПОЧИВКИ

ВИНАГИ актуални оферти за почивки и екскурзии - празнични оферти, екзотични дестинации и още много други!

100+ ПРОМО ОФЕРТИ

НАЙ-ИЗГОДНИТЕ промоционални оферти ще намерите на нашия сайт! Ранни резервации, last-minute оферти и още много СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ!