ДОМИНИКАНА/ПУНТА КАНА - БАВАРО - WHALA URBAN PUNTA CANA *****

София - Пунта Кана - София
7 дни
Самолет
Цени и дати на заминаване
Най-добра цена: EUR 1,190 на човек в стая за 2 възрастни, 01 април 2021 г.
Standard 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,370
1 възрастен EUR 1,370
Pool View 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,390
1 възрастен EUR 1,390
Junior Suite 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,400
1 възрастен EUR 1,410
Junior Suite Pool View 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,420
1 възрастен EUR 1,420
Standard 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,380
2 възрастни EUR 2,400
Pool View 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,400
2 възрастни EUR 2,420
Junior Suite 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,420
2 възрастни EUR 2,440
Junior Suite Pool View 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,440
2 възрастни EUR 2,440
Standard 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,360
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,370
Pool View 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,360
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,390
Junior Suite 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,380
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,410
Junior Suite Pool View 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,400
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,410
Standard 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,450
3 възрастни EUR 3,450
Pool View 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,480
3 възрастни EUR 3,480
Junior Suite 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,480
3 възрастни EUR 3,510
Junior Suite Pool View 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,510
3 възрастни EUR 3,510
Standard 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,320
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,340
Pool View 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,320
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,360
Junior Suite 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,340
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,380
Junior Suite Pool View 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,360
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,400
Pool View 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,440
4 възрастни EUR 4,480
Standard 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,520
4 възрастни EUR 4,520
Junior Suite 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,560
4 възрастни EUR 4,560
Junior Suite Pool View 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,560
4 възрастни EUR 4,600
Standard 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,360
1 възрастен EUR 1,360
Pool View 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,370
1 възрастен EUR 1,380
Junior Suite 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,390
1 възрастен EUR 1,390
Junior Suite Pool View 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,410
1 възрастен EUR 1,410
Standard 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,380
2 възрастни EUR 2,380
Pool View 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,400
2 възрастни EUR 2,400
Junior Suite 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,420
2 възрастни EUR 2,420
Junior Suite Pool View 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,420
2 възрастни EUR 2,440
Standard 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,340
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,350
Pool View 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,360
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,370
Junior Suite 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,380
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,390
Junior Suite Pool View 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,380
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,410
Standard 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,450
3 възрастни EUR 3,450
Pool View 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,450
3 възрастни EUR 3,480
Junior Suite 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,480
3 възрастни EUR 3,480
Junior Suite Pool View 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,480
3 възрастни EUR 3,510
Standard 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,300
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,320
Pool View 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,320
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,340
Junior Suite 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,340
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,360
Junior Suite Pool View 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,360
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,380
Pool View 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,440
4 възрастни EUR 4,440
Standard 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,520
4 възрастни EUR 4,520
Junior Suite 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,520
4 възрастни EUR 4,560
Junior Suite Pool View 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,560
4 възрастни EUR 4,560
Standard 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,360
1 възрастен EUR 1,360
Pool View 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,370
1 възрастен EUR 1,380
Junior Suite 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,390
1 възрастен EUR 1,390
Junior Suite Pool View 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,410
1 възрастен EUR 1,410
Standard 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,380
2 възрастни EUR 2,380
Pool View 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,400
2 възрастни EUR 2,400
Junior Suite 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,420
2 възрастни EUR 2,420
Junior Suite Pool View 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,420
2 възрастни EUR 2,440
Standard 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,340
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,350
Pool View 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,360
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,370
Junior Suite 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,380
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,390
Junior Suite Pool View 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,380
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,410
Standard 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,450
3 възрастни EUR 3,450
Pool View 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,450
3 възрастни EUR 3,480
Junior Suite 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,480
3 възрастни EUR 3,480
Junior Suite Pool View 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,480
3 възрастни EUR 3,510
Standard 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,300
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,320
Pool View 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,320
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,340
Junior Suite 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,340
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,360
Junior Suite Pool View 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,360
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,380
Pool View 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,440
4 възрастни EUR 4,440
Standard 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,520
4 възрастни EUR 4,520
Junior Suite 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,520
4 възрастни EUR 4,560
Junior Suite Pool View 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,560
4 възрастни EUR 4,560
Standard 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,360
1 възрастен EUR 1,360
Pool View 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,370
1 възрастен EUR 1,380
Junior Suite 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,390
1 възрастен EUR 1,390
Junior Suite Pool View 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,410
1 възрастен EUR 1,410
Standard 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,380
2 възрастни EUR 2,380
Pool View 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,400
2 възрастни EUR 2,400
Junior Suite 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,420
2 възрастни EUR 2,420
Junior Suite Pool View 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,420
2 възрастни EUR 2,440
Standard 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,340
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,350
Pool View 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,360
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,370
Junior Suite 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,380
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,390
Junior Suite Pool View 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,380
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,410
Standard 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,450
3 възрастни EUR 3,450
Pool View 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,450
3 възрастни EUR 3,480
Junior Suite 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,480
3 възрастни EUR 3,480
Junior Suite Pool View 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,480
3 възрастни EUR 3,510
Standard 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,300
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,320
Pool View 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,320
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,340
Junior Suite 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,340
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,360
Junior Suite Pool View 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,360
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,380
Pool View 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,440
4 възрастни EUR 4,440
Standard 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,520
4 възрастни EUR 4,520
Junior Suite 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,520
4 възрастни EUR 4,560
Junior Suite Pool View 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,560
4 възрастни EUR 4,560
Standard 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,390
1 възрастен EUR 1,400
Pool View 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,410
1 възрастен EUR 1,410
Junior Suite 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,430
1 възрастен EUR 1,430
Junior Suite Pool View 1.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
1 възрастен EUR 1,450
1 възрастен EUR 1,450
Standard 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,420
2 възрастни EUR 2,420
Pool View 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,440
2 възрастни EUR 2,440
Junior Suite 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,440
2 възрастни EUR 2,460
Junior Suite Pool View 2.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни EUR 2,460
2 възрастни EUR 2,480
Standard 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,380
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,390
Pool View 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,400
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,410
Junior Suite 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,420
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,430
Junior Suite Pool View 2.1 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,440
2 възрастни + 1 дете (6 - 12) EUR 3,450
Standard 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,480
3 възрастни EUR 3,480
Pool View 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,480
3 възрастни EUR 3,510
Junior Suite 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,510
3 възрастни EUR 3,510
Junior Suite Pool View 3.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
3 възрастни EUR 3,540
3 възрастни EUR 3,540
Standard 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,340
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,360
Pool View 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,360
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,380
Junior Suite 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,380
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,400
Junior Suite Pool View 2.2 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,400
2 възрастни + 2 деца (6 - 12) EUR 4,420
Pool View 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,480
4 възрастни EUR 4,480
Standard 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,520
4 възрастни EUR 4,560
Junior Suite 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,560
4 възрастни EUR 4,600
Junior Suite Pool View 4.0 | BED AND BREAKFAST
Настаняване Общо
4 възрастни EUR 4,600
4 възрастни EUR 4,600
Цената включва
 • 7 нощувки на избраната база изхранване в WHALA URBAN PUNTA CANA

 • Летищни такси

 • Двупосочен самолетен билет

 • Багаж – 7 кг. Ръчен и 20 кг. чекиран

 • Трансфер с лицензиран превоз

 • Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро

Цената не включва
 • Разходи от личен характер

 • Допълнителни екскурзии

 • Всякакви услуги по желание на клиента

 • Застраховка отмяна на пътуване – сключва се при подписване на договора на стойност около 2,5 % от общата сума

 • Здравна застраховка за лица от 65 г.до 75г. – 5 евро / 10 лева

 • Здравна застраховка за лица от 75 г.до 80г. – 12 евро / 24 лева

 • Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако има промяна в цените на горивата и Авиокомпанията начисли такава)

Полезна информация
 • 2021-04-01 - Излитане от Летище София 22:00, кацане на Летище Пунта Кана 07:00. Превозвач: Gullivair (GLV). Полет: TJJ901

 • 2021-04-08 - Излитане от Летище София 22:00, кацане на Летище Пунта Кана 07:00. Превозвач: Gullivair (GLV). Полет: TJJ901

 • 2021-04-15 - Излитане от Летище София 22:00, кацане на Летище Пунта Кана 07:00. Превозвач: Gullivair (GLV). Полет: TJJ901

 • 2021-04-22 - Излитане от Летище София 22:00, кацане на Летище Пунта Кана 07:00. Превозвач: Gullivair (GLV). Полет: TJJ901

 • 2021-04-29 - Излитане от Летище София 22:00, кацане на Летище Пунта Кана 07:00. Превозвач: Gullivair (GLV). Полет: TJJ901

 • 2021-04-09 - Излитане от Летище Пунта Кана 22:00, кацане на Летище София 19:00. Превозвач: Gullivair (GLV). Полет: TJJ902

 • 2021-04-16 - Излитане от Летище Пунта Кана 22:00, кацане на Летище София 19:00. Превозвач: Gullivair (GLV). Полет: TJJ902

 • 2021-04-23 - Излитане от Летище Пунта Кана 22:00, кацане на Летище София 19:00. Превозвач: Gullivair (GLV). Полет: TJJ902

 • 2021-04-30 - Излитане от Летище Пунта Кана 22:00, кацане на Летище София 19:00. Превозвач: Gullivair (GLV). Полет: TJJ902

 • 2021-05-07 - Излитане от Летище Пунта Кана 22:00, кацане на Летище София 19:00. Превозвач: Gullivair (GLV). Полет: TJJ902

141906 ХОТЕЛА

PLANET TRAVEL CENTER предлага 141906 хотела в 208 държави по цял свят на най-добрите цени!

1711 ПОЧИВКИ

ВИНАГИ актуални оферти за почивки и екскурзии - празнични оферти, екзотични дестинации и още много други!

100+ ПРОМО ОФЕРТИ

НАЙ-ИЗГОДНИТЕ промоционални оферти ще намерите на нашия сайт! Ранни резервации, last-minute оферти и още много СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ!